Ze života školy

Ve dnech 2.-8. 9. 2013 se studenti naší školy vydali na poznávací zájezd do Amsterdamu a Anglie. V tomto albu můžete najít hrstku z vyfocených fotografií, které studenti nafotili. 

anglie2013

V úterý 17.9. 2013 se 25 žáků ze tříd s dopravním zaměřením ze 4.A a 3.D vydalo s doprovodem vyučující Ing. Jany Štěřovské takřka do hlubin Země. Byli jsme totiž pozváni Centrem experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT na Den štoly Josef, což je projekt ČVUT určený žákům středních škol. V rámci tohoto projektu jsme se nejprve autobusem dopravili do malebného Novoknínska, kde ČVUT provozuje v lokalitě Čelina – Mokrsko multifunkčně zaměřené důlní dílo Josef. Po příjezdu jsme se nejprve usadili v teple přednáškového sálu, kde nám paní Ing. Danuše Nádherná vysvětlila historii štoly Josef, její současnou podobu a náplň výzkumných prací, které ve štole probíhají. Pak se nás ujal pan Prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc, se kterým jsme se vypravili vstříc realitě štoly, to je +8°C, přítmí a občasnému lepkavému bahnu. Pan profesor nás postupně provedl celou štolou a seznámil nás s mnoha zajímavými experimenty, které ve štole probíhají, např. s měřením plynopropustnosti horninového masívu, s výzkumem bentonitu (jílu) potřebného pro těsnění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, s měřením tepelného zatěžování ostění úložného tunelu pro kontejnery s radioaktivním odpadem, atd. Výklad byl velmi zajímavý a možnost vidět všechny přístroje v reálu byla určitě k nezaplacení. Kromě toho jsme se mohli kochat pestrým geologickým složením štoly, tufy a žuly byly protkány křemennými žílami a výsledkem byla velmi estetická „výzdoba“ stěn štoly. Exkurze byla pro nás velmi zajímavá a umožnila nám nahlédnout do dalšího technického oboru, na který je možno se zaměřit při studiu na vysoké škole. Moc děkujeme našim průvodcům a doufáme, že i příští rok budou moci naši další žáci navléci bundy, pohorky, přilby a svítilny a vydat se do podzemí.  

Ing. Jana Štěřovská

štola 1štola 2štola 3štola 4štola 6štola 7štola 9štola 5

Hned na začátku školního roku se třídy 1. A, 1. B a 1. C vydaly stmelit své nové kolektivy. Vyjeli jsme ve středu 4. 9. a až do pátku 6. 9. jsme strávili společný čas v rekreačním středisku Růžená u Milevska. Bydleli jsme v malých chatkách po šesti, ale nestrádali jsme, také proto, že nám naštěstí počasí celou dobu přálo, bylo krásné babí léto. Za necelé tři dny jsme stihli seznamovací hry s naší paní psycholožkou, poslechli jsme si přednášku o bezpečných cestách do školy, naučili jsme se soft verzi ragby, někteří se zvládli i několikrát ztratit při orientačním běhu, zahráli jsme si fotbal nebo volejbal. Ale hlavně jsme byli celou dobu spolu, ať už zvlášť jako třída nebo pohromadě celý 1. ročník.  Myslím, že adaptační kurz v letošním roce splnil svůj účel, měli jsme příležitost se navzájem poznat a spřátelit a další týden jsme všichni nastoupili do školy určitě s lehčím srdcem.  

Ing. Jana Štěřovská, vých. poradkyně

Adapt.1Adapt.2Adapt.3Adapt.4

povodneIhned po zahájení školního roku se třídy vodařského zaměření zúčastnily výstavy „Povodně 2013“, spojené s besedou s představiteli města a dalších zúčastněných organizací a firem.

Výstava vznikla z iniciativy hlavního města Prahy a díky fotografiím reportérů ČTK a Pražského deníku. Fotoreportéři zaznamenali klíčové okamžiky, například velkou vodu v Záběhlicích, stavbu protipovodňových zábran či hladinu Vltavy v poměru k městu. Autorem části fotografií je Roman Vondrouš (ČTK), který je držitelem první ceny letošního World Press Photo v kategorii Sport a před několika lety dostal také grant hl. m. Prahy v rámci Czech Press Photo 2010.

Tuto výstavu doprovázela beseda. Krátké povídání k letošním povodním měl připravené Jiří Vávra, náměstek primátora hl. m. Prahy, Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni, Jan Daňhelka, náměstek ředitele pro hydrologii a Jiří Friedel, zástupce za Povodí Vltavy.

Besedu zahájil první jmenovaný Jiří Vávra. Mluvil o povodních z pohledu Prahy, jak vedení města řešilo krizovou situaci, uvedl některá čísla týkající se povodní, např. celkové náklady na ochranná opatření, nebo součet škod napáchaných povodněmi.

Druhý přišel na řadu pan Šimon Pánek, který vysvětloval, jak funguje organizace Člověk v tísni v době povodní i po nich, jakým způsobem se rozdělují získané peníze lidem, kteří je potřebují. Uvedl údaje o počtu vytopených domácností a lidí, kteří se podíleli na pomoci.

Jan Daňhel jako třetí v pořadí připravil prezentaci, ve které srovnával letošní povodně s dřívějšími velkými povodněmi, o kterých máme nějaké informace z kronik nebo jiných zdrojů.

Poslední přišel na řadu Jiří Friedel. Hovořil o vltavské kaskádě, o tom jak která přehrada pomáhá nebo nepomáhá při povodních a za jakým účelem byly původně postaveny. Bohužel se nezmínil o situaci na pražských potocích, které letos napáchaly po Praze více škod než Vltava samotná.

Ke všem těmto přednáškám jsme mohli mít dotazy, na které přednášející ochotně odpovídali.

Výstava se mi velmi líbila a beseda byla z mého pohledu zajímavá. I když někteří mladší posluchači asi nebyli stejného názoru.

Anna Kutnarová, 3.V

M7V rámci výuky Dopravních staveb se v nočních hodinách 20. 3. a 11.6. 2013 uskutečnila exkurze metra v úseku Vyšehrad - I. P. Pavlova. Studenti tak měli možnost nahlédnout do metra v době, kdy neprobíhá jeho provoz. V úvodní přednášce byli seznámeni s historií metra v Praze, zejména s ohledem na konstrukčně-stavební problematiku. Následně si prohlédli tubus Nuselského mostu v úseku od stanice Vyšehrad téměř po stanici I. P. Pavlova, spojku C-A a zpět, spatřili provádění některých údržbových a opravných prací, včetně speciální mechanizace. Za uskutečnění exkurze a za velmi poutavý výklad děkujeme Ing. Hrazdirovi z DP hl. m. Prahy - Dopravní cesta Metro.

 M1M2M6