Maturitní zkouška - JARO 2020

Společná část     

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura

2. povinná zkouška - matematika nebo cizí jazyk

 

 Profilová část       

1. povinná zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů nebo obhajoba maturitní práce dle ŠVP

2. povinná zkouška - stavební konstrukce

3. povinná zkouška – architektura a stavitelství nebo pozemní stavitelství nebo dopravní stavitelství nebo vodohospodářské stavby dle ŠVP

 Výběrová zkouška z matematiky: Matematika+

 

 

Přihlašování k jarnímu zkušebnímu období 2020

Žák odevzdá přihlášku (i s případným posudkem PUP) k MZ16 ředitelce školy nejpozději do 23. 11. 2019.

Škola ukončí přihlašování žáku nejpozději do 15. 12. 2019.

Žák převezme výpis z přihlášky, který škola vytiskne, do 20. 12. 2019.

Ke zkoušce Matematika+ může podat přihlášku žák, který se zároveň přihlásil k MZ20. Přihlašuje se vyplněním elektronické přihlášky na adrese:  http://vpz.cermat.cz, a to do 31. 1. 2020.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2019/2020 pro 4. ročník

Uzavření klasifikace     30. 4. 2020

Vydání vysvědčení       30. 4. 2020 

 

Termíny zkoušek

Didaktické testy (společná část MZ)                                  XXXXX

Matematika +                                                                        XXXXX

Ústní zkoušky společné části a profilová část                 XXXXX