Maturitní zkouška - JARO 2022

Zkoušky společné části

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura

2. povinná zkouška - matematika nebo cizí jazyk

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka nebo z matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části). Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. Pravidla pro hodnocení zkoušek včetně hranice úspěšnosti stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení. Pro školní rok 2021/2022 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2022.

 

Profilová část       

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka (pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části) a ze 3 dalších povinných zkoušek:

1. povinná zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů nebo obhajoba maturitní práce dle ŠVP

2. povinná zkouška - stavební konstrukce

3. povinná zkouška – architektura a stavitelství nebo pozemní stavitelství nebo BIM projektování nebo dopravní stavitelství nebo vodohospodářské stavby dle ŠVP

 

Přihlašování k jarnímu zkušebnímu období 2022

Žák odevzdá přihlášku (i s případným posudkem PUP) k MZ16 ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2021.

Škola ukončí přihlašování žáku nejpozději do 15. 12. 2021.

Žák převezme výpis z přihlášky, který škola vytiskne, do 20. 12. 2021.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2021/2022 pro 4. ročník

Uzavření klasifikace     27. 4. 2022

Vydání vysvědčení       29. 4. 2022

 

Termíny zkoušek

Profilová část z českého jazyka a literatury(písemná práce)  13.4. 2022

Profilová část z anglického jazyka (písemná práce)                12.4. 2022

Didaktický test z českého jazyka a literatury                             3.5. 2022

Didaktický test z matematiky                                                       2.5. 2022

Didaktický test z anglického jazyka                                            2.5. 2022

Didaktický test z matematiky rozšiřující                                     4.5. 2022

Praktická zkouška z odborných předmětů                     9.5. a 10.5. 2022

Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí            30.5. - 3.6. 2022

Ústní zkoušky společné části a profilová část                30.5. - 3.6. 2022