PODZIMNÍ TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017

Písemné práce a didaktické testy SČ 4.9. - 8.9.2017. Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno 15.8.2017.

Praktická zkouška z odborných předmětů 31.8. - 1.9.2017.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky 12.9. - 14.9.2017.

Přihláška k maturitní zkoušce zde.

 

Maturitní zkouška 2017

Společná část     

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura

2. povinná zkouška - matematika nebo cizí jazyk

Nepovinná zkouška  -  z nabídky matematika nebo cizí jazyk

 Profilová část       

1. povinná zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů

2. povinná zkouška - stavební konstrukce

3. povinná zkouška – architektura a stavitelství nebo pozemní stavitelství nebo dopravní stavitelství nebo vodohospodářské stavby dle ŠVP

 Výběrová zkouška z matematiky: Matematika+

Přihlašování k jarnímu zkušebnímu období

Žák odevzdá přihlášku (i s případným posudkem PUP) k MZ16 ředitelce školy nejpozději do 23. 11. 2016.

Škola ukončí přihlašování žáku nejpozději do 15. 12. 2016.

Žák podepíše a  převezme výpis z přihlášky, který škola vytiskne, do 22. 12. 2016.

Ke zkoušce Matematika+ může podat přihlášku žák, který se zároveň přihlásil k MZ17. Přihlašuje se vyplněním elektronické přihlášky na adrese:  http://vpz.cermat.cz, a to  od 15. 11. do 1. 12. 2016.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2016/2017 pro 4. ročník

Uzavření klasifikace     25. 4. 2017

Vydání výročního vysvědčení     28. 4. 2017 

 

Termíny zkoušek

Písemná práce z českého jazyka                                        11. 4. 2 017

Didaktické testy a písemné práce (společná část MZ)      2. 5. - 9. 5. 2017

Matematika +                                                                      5. 5. – 12. 5. 2017 na „spádových školách“

Praktická zkouška z odborných předmětů                       16. 5. – 17. 5. 2017

Ústní zkoušky společné části a profilová část MZ16        29. 5. - 2. 6. 2017