Ve spolupráci s ekocentrem Koniklec studenti druhého ročníku – vodaři – řešili téma Adaptace sídel na změnu klimatu. Účastníci měli možnost se vyjádřit k tak tak významným otázkám, jako je sucho, povodně, nakládání s dešťovou vodou, globální oteplování a dopad těchto jevů na lidská sídla. Studenti měli možnost formou deskové hry vybudovat své ideální město, nechali ho projít „zatěžovacími zkouškami“ a vyjádřili se k tomu, jakým způsobem by bylo možné, život ve městech zlepšit.

15