Ze života školy

Ve středu 17. 12. 2014 jsme měli sraz v 8:15 před Strahovským stadiónem. Po příchodu paní profesorky jsme vyrazili ke Strahovskému tunelu. Tam už na nás čekal pan Kučera (táta našeho spolužáka Kryštofa), který nás nejprve zavedl na dispečink tunelů v Praze, kde jsme mohli vidět jednotlivé tunely a jejich každodenní provoz. Pan Kučera nám vysvětlil, jak dispečink funguje, jak je vybaven a jak se postupuje při tom, když se v tunelu něco stane. Pro mě bylo zajímavé například to, že se v tunelu nachází různá čidla, která vám dokáží přesně určit, kde je požár. Dokáží zjistit i to, jestli se v tunelu pohybuje nějaký člověk, či jestli se zde provoz aut zastavil, v důsledku nějaké nehody.
Po návštěvě dispečinku jsme se vydali níž do tunelu. Vlastně jsme vyšli z dispečinku a vydali se po schodech dolů. Až jsme sešli úplně na dno budovy. Zde jsme vešli do dveří a byli udiveni obrovským prostorem, kde byla schovaná vzduchotechnika tunelu. 
Dále jsme se šli podívat ještě po chodbách tunelu, přitom jsme také zjistili, že tunel byl postaven i jako protiatomový kryt. Upřímně - teď bychom tam asi stejně nepřežili, protože tam ani nejsou zásoby atd.… Pak jsme vešli do jedněch dveří, kde jsme se mohli podívat do hluboké jámy. Na jejím konci jsme mohli vidět pohybující se světýlka, což byly překvapivě auta v tunelu. Myslím, že po této návštěvě, jsme se už vypravili zpět nahoru po schodech a do zimy, která nás nemile uvítala, když jsme vyšli z budovy. Rozloučili jsme se s naším průvodcem a poděkovali mu za prohlídku Strahovského tunelu. 
Poté jsme se vydali na druhou exkurzi do “Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka”
Museli jsme jet autobusem na stanici “Dejvická”, zde přestoupit na jiný autobus a jet na stanici “Hydrologický ústav”.
Naší další zastávkou byl VÚV T.G.M., kde se nám naskytla možnost vidět kalibrační žlab, který slouží ke kalibraci hydrometrických vrtulí či ultrazvukových měřičů. Tyto vrtule by měly projít kalibrací každé dva roky podle zákona. Je výjimečný například tím, že žlab je naplněn vodou ze samotné Vltavy. Mohli jsme vidět zmenšené modely přehrad, na kterých se modeluje skutečné proudění a díky přesným měřítkům modelu se dají minimalizovat chyby na skutečné stavbě tak, aby přehrada splňovala co nejlépe svou funkci a díky biokoridoru byla vhodná i pro živočichy, jež se v řece pohybují.
Poté si nás převzala jiná průvodkyně, a my jsme s ní absolvovali dlouhou cestu celým institutem, kde jsme většinou skončili v nějaké laboratoři. Například laboratoř, kde se zjišťovalo, kolik je v odpadních vodách obsaženo nepovolených drog. V té laboratoři to docela dost zapáchalo. Ale byla tam pro mě ještě jedna zajímavější, jelikož jsem rybář. Tam byla akvária s rybami. Bylo tam hodně úhořů, to je nádherná ryba. Řekli nám, že rybám dávají přímo do břišní dutiny mikroskopické vysílačky a následně ryby sledují, jak se chovají volně v terénu. To je asi tak vše co mě z exkurze zaujalo.
Upřímně se mi exkurze líbila. A snad nejen mně, ale i celé třídě. Bylo příjemné strávit den mimo školu a přitom se i něco zajímavého naučit.

Terezie Kolková, Adéla Kučerová a Michal Procházka, 1B

exkurze1B

Hned třetí školní den jsme se vydali (tj. třídy 1. A, 1. B a 1. C se svými třídními učiteli a dalším doprovodem) do rekreačního střediska Růžená, abychom si vzájemným seznámením ulehčili start do dalšího studia na nové škole. Ubytováni jsme byli všichni ve spartánských chatkách, musím ale uznat, že nám zimomřivým pan správce hned v úvodu projasnil první pošmourný den, protože hbitě spustil ve všech chatkách akumulační kamna. Druhý a třetí den už se počasí vylepšilo a tak nám i boty rychle uschly. Za ty necelé tři dny jsme toho, myslím, stihli dost: seznamovací hrátky s paní psycholožkou, různá sportovní klání vnitro- i mezitřídní, fyzicky i psychicky náročný orientační závod v okolí Růžené, táborový oheň, také první společný smích, jenže bohužel i první konflikty. Ale k tomu všemu je společný pobyt určen.  A já doufám, že všichni zúčastnění byli s kurzem spokojeni a že se jim po jeho absolvování šlo do školy přece jen o něco lehčeji.

Zapsala Jana Vitásková

adaptak

Informace k adaptačním kurzům tříd 1. ročníku šk. rok 2014/2015

Adaptační kurzy všech tříd 1. ročníku budou probíhat v Rekreačním středisku Růžená,

399 01 Milevsko, http://www.tabory.cz/ruzena.html.

Termín všech kurzů je od středy 3.9. 2014 do pátku 5.9. 2014. Stravování začíná středečním obědem a končí páteční snídaní. Na místo se dopravíme objednaným autobusem, sraz je 3.9. 2014 v 9.30 hod. - stanice METRO C Roztyly, v ulici Tomíčkova před budovou T-Mobile. Návrat plánujeme 5.9. 2014 v cca 12.00 hod. tamtéž.

Cena adaptačního kurzu je cca 900,- Kč, záleží na počtu účastníků. Peníze budou vybrány v hotovosti na třídních schůzkách 25. 6. 2014. Rodiče, kteří se nezúčastnili této schůzky, zašlou přihlášku na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Částku lze uhradit převodem na účet školy: 200 169 0006/6000 (PPF banka), VS 20142015, do poznámky uveďte jméno a příjmení syna/dcery. Případný přeplatek bude po vyúčtování vrácen. V ceně je ubytování, doprava a strava (5 x denně).

Povinné a doporučené vybavení na adaptační kurz: vyplněné a podepsané Prohlášení zákonných zástupců žáka, oblečení pro sport a turistiku i do deště, obuv do tělocvičny, přezutí do budovy, toaletní potřeby, ručník, kartičku pojištěnce, léky, malý batůžek, láhev na pití.

 

 Přihláška zde.

Prohlášení zákonných zástupců žáka zde.

 

Pokyny k přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

  Pokud jste nekonali maturitní zkoušku v jarním termínu z důvodu neuzavřené klasifikace ve 2. pololetí, musíte se k maturitní zkoušce znovu přihlásit pro podzimní zkušební období. Hlásíte se k řádnému termínu. K opravné zkoušce se hlásí žáci, kteří neuspěli v některé z dílčích SČ či ústních zkoušek. Přihlášku je třeba odevzdat na vedení školy nejpozději do 25. 6. 2014. Termín vyzvednutí kopie přihlášky (slouží jako doklad) do 7.7.2014.

Didaktické testy a písemné práce SČ maturitní zkoušky v podzimním termínu se uskuteční ve dnech 1. - 5. 9. 2014.

Termíny podzim 2014

Termín profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části jsou stanoveny na období na 11. – 12. 9. 2014. Praktická zkouška v náhradním, resp. opravném termínu se koná 8. 9. 2014. Opravná přístupová zkoušky proběhne v rámci opravných zkoušek v srpnu 2014.

Jak je to s praktickou zkouškou                                                                     

  • pokud bude Vaše práce ohodnocena známkou 1 – 4 a k jarnímu termínu nebudete připuštěni z důvodu neprospěchu, bude Vám známka uznána do podzimního termínu, ale musíte se ke zkoušce opět přihlásit!
  • Pokud dostanete za 5 a k jarnímu termínu nejste připuštěni, termín Vám nepropadá. Znovu se na vše přihlásíte.
  • Pokud dostanete za 5 a maturitu v jarním termínu v ostatních předmětech zvládnete alespoň na 4, , hlásíte se na podzimní termín k opravné zkoušce.

 Přihláška k MZ ke stažení zde

 

 

modely vod stav

V letošním roce proběhl již 4. ročník soutěže spojené s výstavou modelů vodohospodářských staveb, které se pravidelně účastní žáci 3. ročníku odborného zaměření VES. V letošním roce jsme mohli vidět modely z papírové lepenky. Studenti se při modelování naučili využívat vlastností tohoto ne úplně tradičního materiálu – jinak vypadá v pohledu, v řezu, při ohýbání se chová z každé strany jiným způsobem. Bylo potřeba najít vhodné lepidlo, způsob řezání, spojování. Pojetí modelu muselo odpovídat skutečnosti a k požadavkům patřilo i přesné a čisté provedení. Všichni účastníci se však zdárně vyrovnali s nelehkými podmínkami.

Většina modelů byla zpracována velice pečlivě, proto nebylo snadné určit vítěze letošního ročníku. Zde je pořadí:

1. místo obsadili Petr Linhart a Jan Škvařil s funkčním modelem jednoho z bezpečnostních přelivů vodního díla Skalka na řece Ohři, 2. místo získala Karolína Doušová s modelem úpravny vody, na 3. místě se umístil Jan Vít, který vytvořil model zásobování vodou malého spotřebiště.

Jistě jste se pozastavili nad logem ČVUT v hlavičce této zprávy. Pracovníci katedry Hydrotechniky ČVUT se stali patrony naší soutěže, věnovali nám putovní pohár, který vždy na rok získá její vítěz. Za jmenovanou katedru letošní výsledky vyhlásili doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Milan Zukal, Ph.D. Rádi bychom jim tímto poděkovali za spolupráci a pomoc.

Ing. Hana Matoušková