Přesný název dle zřizovací listiny:

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

Používaná zkratka: VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17

Dušní 17/900

110 00   Praha 1

IČO: 613 88 726

ID datové schránky: gin3pyt

 

2. Důvod a způsob založení:

  • Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
  • Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  • Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitelky školy. Zřizovací listina je také ke stažení zde.

 

3. Organizační struktura:

 org struktura

4. Kontaktní údaje

Kontaktní poštovní adresa:

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

Dušní 17/900

110 00  Praha 1

 

ID datové schránky: gin3pyt

 

Adresa pro osobní návštěvu:

Sekretariát školy ve 2. patře

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

Dušní 17/900

110 00  Praha 1

 

Úřední hodiny: PO - PÁ 7.30 - 15.00

 

Kontaktní údaje na vedení školy:

Ředitelka školy:

PaedDr. Marie Plíhalová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  222 333 130

 

Statutární zástupce ředitelky školy:

Ing. Petr Studnička - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 333 148

 

Zástupce ředitelky školy:

Ing. Markéta Křivánková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 333 164

Ing. Beáta Kunáková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 333 136

 

Vedoucí provozně-ekonomického úseku:

Michaela Soustružníková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 222 333 134

 

Telefonní čísla na ostatní zaměstnance: http://www.spsdusni.cz/index.php/pedagogicky-sbor

 

Číslo faxu: nepoužívá se

 

Adresa internetové stránky: www.spsdusni.cz

 

Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Číslo účtu školy

2001690006/6000

 

6. IČ

61388726

 

7. DIČ

CZ61388726

 

8. Dokumenty

Zřizovací listina je také ke stažení zde.

Pravomoci a působnost ředitelky školy

Pověření pracovníci k poskytování informací a přijímání stížností

Přezkoumání rozhodnutí ředitelky školy - odvolací řízení

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

9. Rozpočet

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2019/schvalene_rozpocty_prispevkovych.html

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pověření pracovníci k poskytování informací a přijímání stížností

 

11. Opravné prostředky 

Přezkoumání rozhodnutí ředitelky školy - odvolací řízení

 

12. Formuláře

http://www.spsdusni.cz/index.php/vyrizovani-studijnich-zalezitosti-formulare-a-zadosti

 

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/…ace/196/201/

 

14. Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
  • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
  • Zákony a vyhlášky jsou dostupné v plném znění na adrese http://portal.gov.cz/app/zakony/

 

 15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jakub Drábek
Tel.: 222 333 135
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Informace o zpracování osobních údajů

 

16. Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

17. Licenční smlouvy

---

 

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva 2019/20