Zaměření je určeno žákům s výtvarným nadáním, kteří chtějí dále studovat na vysoké škole a věnovat se návrhům interiérů a exteriérů, ale i stavbě a projektování rodinných domů a občanských staveb.

Jaká odborná témata Vás čekají?

 • Architektonické kreslení
 • Typologie a interiér
 • Rekonstrukce a ochrana památek
 • Ateliérová tvorba
 • Urbanismus

A co uplatnění po škole?

 • Studium na vysokých školách s architektonicky-uměleckým zaměřením
 • Architektonické kanceláře
 • Stavební firmy
 • Poskytování inženýrských služeb (jednání s orgány státní správy apod.)
 • Developerské společnosti
 • Realitní kanceláře
 • Státní správa

 

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01  Stavebnictví – zaměření Architektura a stavitelství

    Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 3 3 11
1. Cizí jazyk AJ1 3 3 4 3 13
2. Cizí jazyk NJ2, RJ2   2 1   3
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 1       1
Biologie a ekologie BIO 1       1
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2       2
Základy aplikované ekonomie ZAE     3   3
Inženýrské stavby INS 1       1
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Deskriptivní geometrie DEG 2 2     4
Technické kreslení TEK 2       2
Architektonické kreslení ARK   2     2
Aplikace CAD CAD 2       2
3D modelování MOD   2     2
Stavba STA 2       2
Stavební materiály STM 3       3
Stavební mechanika SME   3 3   6
Dřevěné a kovové konstrukce DKK       2 2
Betonové konstrukce BEK     2 3 5
Geodézie GEO   2     2
Konstrukční cvičení KOC   2     2
Stavební praxe SPR 2 2     4
Příprava a realizace stavby PRS       2 2
Pozemní stavitelství POS   4 2 2 8
Architektura a dějiny umění ARC     2 3 5
Technické zařízení budov TZB     1   1
Ateliérová tvorba ATE     4 4 8
Stavební právo STP       1 1
Stavební fyzika STF     2   2
Typologie staveb TYP   1     1
Interiérová tvorba INT     2   2
Urbanismus URB       1 1
Téměř nulové budovy TNB       1 1
Rekonstrukce a ochrana památek REK       2 2
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář z anglického jazyka SAJ       2 2
Cvičení z matematiky CVM       2 2