Už několikátým rokem byli dopraváci (tentokrát ze 3B) pozváni na Snídani s COLASem. Samozřejmě to nebyla jen snídaně :) , ale především prezentace firmy spojená s exkurzí na stavbu. V sídle firmy jsme nejprve byli seznámeni se samotnou firmou COLAS, která provádí stavbu a rekonstrukci silnic, dálnic a místních komunikací, vlastní několik obaloven a lomů po celé ČR a zabývá se také výstavbou a rekonstrukcí mostů, kolejových staveb a vodohospodářských staveb.

Shlédli jsme také krátké, ale velmi zajímavé video o možnosti solárních panelů umístěných ve vozovkách, což je zatím vize do budoucna. Pak jsme měli možnost shlédnout prezentaci o mechanizaci a stavebních strojích, které firma COLAS vlastní. Zaujaly nás například ceny finišerů nebo počty nakladačů, které firma využívá pro své stavby. Po skončení této části jsme se přesunuli do Kunratic, kde COLAS provádí rekonstrukci místních komunikací. Bohužel jsme neviděli pokládku živičné vozovky, ale viděli jsme vlastně všechny ostatní fáze výstavby nové vozovky – odfrézovanou původní vozovku, zpevnění původní pláně geotextilií, zhutněný štěrk tvořící podloží nové vozovky, atd. K tomu všemu nám vše vysvětlili stavbyvedoucí také organizační stránku celé stavby vozovky. Přes nepřízeň počasí (občas pršelo a byla docela zima) jsme byli, doufám všichni, celým průběhem Snídaně s COLASem (která vlastně trvala i přes oběd :) ) nadšeni a děkujeme naší průvodkyni paní Strakové. Velmi rádi se podobné akce zúčastníme i příště!

ds