Ze života školy

Dne 28. 11. 2013 se skupina žáků 4. ročníku volitelného předmětu ŘKS zúčastnila exkurze do centra IZS MV.

Exkurze byla naplánovaná v závislosti na ŠVP školy, kde je daná problematika probírána po teoretické stránce. Žáci měli možnost vidět v praxi, jak toto centrum funguje. Průvodcem nám byl plk. Zdeněk Merta, který je vedoucím operačního střediska. Svým výkladem zaujal hned na začátku a po celou dobu exkurze žáci měli možnost svými dotazy reagovat na uváděná fakta. Formu výkladu, kterou zvolil, byli žáci přímo vtaženi do situací, kde sami měli možnost odpovědí a reakce na danou situaci. Vrcholem exkurze byla návštěva operačního střediska přímo v reálném čase, kde se řešily denní problémy – ledovka na silnicích, nouzové přistání letadla. Žáci byli seznámeni s vyhodnocováním dat v dané oblasti i konkrétním čase.

Vše bylo poutavé a poučné. Chování přítomných žáků bylo bez připomínek. Exkurze splnila cíl, kterým bylo vidět toto centrum v reálných podmínkách za provozu.

Ing. Bc. Jana Křížová

Ve čtvrtek 14. listopadu jsme vyrazili na Letnou. Nejprve nás v informačním centru naproti stadionu Sparty čekala zajímavá přednáška. Dozvěděli jsme se něco o historii stavby tunelového komplexu Blanka od jeho počátků až k dnešnímu stavu, kdy jsou tunely téměř hotovy. Dále byla přednáška zaměřena i na seznámení s principy dopravní obslužnosti celé Prahy, přednášející nám fundovaně odpovídal na naše otázky, týkající se dobudování komunikací vnějšího i vnitřního okruhu Prahy.  Pak jsme vyfasovali slušivé helmy a reflexní vesty a vyrazili do samotného tunelu. Tunel se nám laikům zdál být těsně před otevřením, ale dozvěděli jsme se, že se nyní pracuje na technologiích, sloužících k odvětrání a požárnímu zabezpečení tunelu. Ale do začátku května, kdy by měl být tunel otevřen, by se měly všechny práce stihnout. Skoro tři hodiny strávené ve společnosti pracovníků Metrostavu byly nabité informacemi a utekly jako voda. Moc jim děkujeme za výborně připravený program exkurze a těšíme se, až se (snad) v květnu novým tunelem budeme moci projet. 

Ing. Jana Štěřovská

blanka

Pro nabytí sil před maturitním utrpením vyrazily ve čtvrtek 31. října třídy 4A a 4B na společný výlet do Liberce. Někteří účastníci zájezdu hodlali prověřit svoje intelektové schopnosti ve zdejším IQ parku, další zvolili prověrky fyzických dovedností a zvolili variantu aquapark nebo bowling. Já rozhodně nelituji své volby: návštěvy aquaparku, protože ve čtvrtek dopoledne byly bazény, tobogány a hlavně vířivka skoro liduprázdné, takže jsem do našeho autobusu, mířícího směr Ještěd, nastupovala s pocitem příjemné relaxace. Tento pocit mi vydržel dlouho, ještě na Ještědu při kochání se pohledy do daleka (no ano, vyjela jsem nahoru s částí výpravy lanovkou a s obdivem sledovala zbytek výpravy svižně stoupající strmým ještědským kopcem). Také v ještědské restauraci, kde jsme se stavili na oběd, jsem byla stále plna energie. Ale pak to přišlo – rozhodnutí, že přece Ještěd hravě seběhnu cestou pod lanovkou dolů k autobusu. Za půl hodinky to přece musím stihnout, zdál se to být kousek. No, v půli kopce se mi začaly podlamovat kolena a svaly na dolních končetinách zuřivě protestovaly proti každému dalšímu kroku. Dolů jsem se dopotácela s obavu, že schody do autobusu nezvládnu. Ale zvládla jsem dokonce v Praze i z autobusu vystoupit. Jak jsem se pohybovala v pátek a hlavně v sobotu, to bych raději vynechala. Přes prodělané útrapy se mi náš výlet moc líbil a doufám, že se líbil i ostatním.  Děkuji třídní 4B Ing. Městkové, která pro nás všechno naplánovala a zorganizovala. Fotogalerii naleznete na facebookových stránkách školy.

Třídní 4A, Jana Štěřovská. 

lib

Hawle kolazv

V pondělí 21. října 

Tento den se část studentů třetího ročníku zúčastnila laboratorního cvičení zaměřeného na zjišťování kvality vody. Cvičení se konalo v laboratořích Fakulty stavební ČVUT v Praze, a to za účasti našich bývalých žáků, dnes absolventů a studentů oboru vodní stavby na FSv.

Ve čtvrtek 24. října
Hned od rána probíhala exkurze ve firmě Hawle, která vyrábí armatury pro vodárenství. Vše, co jsme mohli na této exkurzi vidět, budou žáci vodohospodářského zaměření také hned používat, a to jak v konstrukčním cvičení při návrhu vodovodní sítě ve třetím ročníku, tak při praktických maturitních zkouškách ve čtvrtém ročníku. 
Ing. Hana Matoušková

1397079 248987681921998 1565092388 o1410878 248987671921999 162312383 o1454848 248992961921470 493403541 n1458584 248987645255335 118132886 n

Ve dnech 10.-11. 10. 2013 se třídy 1.A a 3.D zúčastnily exkurze po mostech středních a jižních Čech. Zde můžete vidět výběr fotek s komentářem z našich zážitků.

mosty2013