Dne 17.10.2017 proběhla v prostorách posluchárny přednáška určená pro 2. ročníky zaměření architektura, pozemní stavitelství a BIM. Přednášejícím byl ing.arch.Tichý ze společnosti Wienerberger, a.s., který velmi srozumitelným způsobem žákům vysvětlil nejenom použití a typy výrobků řady Porotherm, ale také jejich vlastnosti a zejména způsob navrhování staveb už v průběhu projekčních prací.

Zaměřil se na obvyklé chyby, kterých se projektanti dopouští a pak je nutno někdy velice komplikovaně ve stavební praxi odstraňovat. Přednáška byla velice zajímavá a pro studenty rozhodně přínosná – poznatky z ní budou zapracovávat v ročníkových pracích i v praktickém životě.

 d