Ze života školy

Jak ho hodnotili sami účastníci PD:

 • „Bylo to bezvadný, bavilo mě to hrozně moc.“  (B. Havlová);
 • „Co mě zaujalo a bavilo  -  fyzika a stavby mostů. Dozvěděl jsem se, že na škole jsou dobří učitelé a že i fyzika může být zábavná.“ (T. Češpivo)
 • „Celá škola, milí učitelé. Vše mě bavilo.“  (A. Formáček)
 • „Moc mě to tu zaujalo a budu o této škole uvažovat. Moc se mi tu líbilo.“ (M. Doješová);
 • „Bavilo mě to velmi, protože jsou tu super učitelé, žáci ale také učebny jsou pěkné.   Děkuji za tento den.“ (J. Gliguroski);
 • „Jsou tu skvělí učitelé!“ (A. Bubníková);
 • „Zaujalo mě, jak jsou tu klidné přestávky.“ (L. Smíšková);
 •  „Byla to sranda  - od 1 do 10 - dávám 10.“ (K.Rozhyna);
 • „Zaujalo mě, jak tu žáci dobře umí s počítači.“ (V. Piliarová);
 • „Zaujala mě vstřícnost žáků.“ (Š. Kloudová);
 • „Nejvíc mě bavilo navrhnout si dům a zrealizovat ho v programu Autocad.“(P. Kubát);
 •  „Nejvíc mě bavil program AutoCad“. (P. Szlivka);
 • „Učitelé byly vtipní a chytrý a hodiny byly opravdu velmi zajímavé.(T. Felix);
 • „Doufám, že se na tuto školu budu moct ještě kouknout J. (L. Kvapil);
 • „Nejvíce fyzika, protože jsem byla schopna na fyziku nahlédnout z jiného úhlu a daleko zábavněji. V tomhle případě bych ji byla schopna označit za nejoblíbenější předmět. Daleko více jsem byla schopná pochopit motory a další fyzikální jevy. A taky stavění mostů…“ (E.Erbanová);
 •  „Líbilo se mi to tady, jak celá škola, tak i vybavení uvnitř školy.“ (N. Bartecká)

4.C - vodohospodářká část třídy

Dne 91.2014 jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství, které se nachází v objektu Úpravny vody Podolí v Praze 4.

Expozice muzea je členěna chronologicky podle historického vývoje se zaměřením na Prahu a okolí. Je zde představeno historické zásobování v Evropě a pak zásobování Pražanů vodou z Vltavy, přes první vodovody pro Vyšehrad a Pražský hrad až po současné zásobování z ÚV Kárané, Podolí a Želivka. V muzeu je vystaveno mnoho historických exponátů, jsou zde umístěny modely starých čerpadel, stará potrubí a armatury. Je zde vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Samostatně je prezentována unikátní sbírka vodoměrů. Vše vhodně doplňují fotografie.

Výstavní prostory jsou odděleny skleněnou stěnou od objektu úpravny vody, takže je vidět do Engelovy "katedrály" s pískovými filtry.

Muzeem nás provázel průvodce, který nám velmi podrobně vylíčil historii vodárenství a odpovídal nám na naše dotazy.

Kolektiv studentů 4.C

Snímek obrazovky 2024 03 12 102809

publicita na web

 

 

sablony2

Šablony Dušní II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016478

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha1, Dušní 17 se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v rámci projektu Šablony Dušní II.Realizace projektu je plánována na dva roky, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, zapojeno do projektu bude 20 pedagogů, kteří budou absolvovat vzdělávací akreditovaná školení, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika vést moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, vzájemně spolupracovat na řešení zvolených témat a do výuky zapojovat odborníky z praxe.Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

 

 

 

 

Zvyšování kvality vzdělávání formou podpory osobnostního rozvoje pedagogů

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007986


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha1, Dušní 17 se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Realizace projektu je plánována na dva roky, a to od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, zapojeno do projektu bude 20 pedagogů, kteří budou absolvovat vzdělávací akreditovaná školení, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika vést moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, vzájemně spolupracovat na řešení zvolených témat a do výuky zapojovat odborníky z praxe.

Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

 

 

Projekt v rámci CZ. 2. 17 OP Praha Adaptabilita

17.3 Modernizace počátečního vzdělávání

Hlavním cílem projektu je popularizace technického vzdělávání na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební a podpora přechodu na vysokou školu technického směru.V rámci oboru Stavebnictví jsme vytvořili nový školní vzdělávací program Architektura a stavitelství, ve kterém bude posílena výuka odborných předmětů a zařazeny podpůrné aktivity jako odborné exkurze, přednášky a projektové dny za účelem popularizace oboru stavitelství a s důrazem na podporu přechodu absolventů školy na studium zvoleného oboru na vysoké škole technického směru. Projektem chceme dosáhnout lepší provázanost teorie s prací a zařazení moderních technologií a inovací do výuky odborných předmětů, a to v souladu s platnými evropskými standardy.

Naše škola v současné době poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání 37-41-M/01 Stavebnictví se zaměřením na tři hlavní vzdělávací programy, a to Pozemní stavitelství, Vodohospodářské a ekologické stavby a Dopravní stavby. Inovací učebních materiálů a zařazením doprovodných vzdělávacích aktivit chce škola nabídnout žákům možnost studia se zaměřením na Architekturu a stavitelství. Tím má být podpořen zájem žáků o studium technického oboru jak na střední, tak i následně na vysoké škole. Zároveň tím dojde k užšímu propojení teorie a praxe, tedy školy a odborných pracovišť. Hlavním důvodem vzniku tohoto projektu je fakt, že vývoj v oboru stavebnictví prodělává v současné době rychlé změny, na které škola musí umět reagovat. Bez podpory finančních prostředků Evropského sociálního fondu je tato situace pro školu těžko řešitelná. Odborné exkurze, semináře pro učitele a inovace učebních materiálů jsou jedním ze zásadních kroků této změny, která ve svém důsledku povede ke zvýšenému zájmu žáků o studium technických oborů. Záměry projektu byly konzultovány při přípravě žádosti a setkaly se s kladným ohlasem jak u žáků, tak i u odborné veřejnosti, zejména Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví a Centrum pasivního domu.

Předpokládaný projekt má návaznost na prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání. Podporovanou skupinou aktivit, ve které je projekt předkládán, je skupina aktivit A - Zkvalitňování vzdělávání na středních školách. Projekt má za cíl popularizaci technických oborů na SŠ a podporu přechodu na VŠ zejména technického směru. Tohoto specifického cíle chce dosáhnout vytvořením inovací učebních materiálů pro odborné technické předměty. Zařazením většího množství odborných předmětů, vytvořením nových učebních materiálů a zejména zařazením odborných exkurzí, přednášek, projektových a ateliérových dnů chce škola popularizovat vzdělávání v oboru Architektury a stavitelství a motivovat žáky ke studiu zvoleného oboru na vysoké škole.

Evropský sociální fond                 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 

Saská metropole na Labi nás přivítala sluníčkem a takřka jasnou oblohou, po inverzi nebylo ani stopy. Hned jsme ale poznali, že pocitově je zde mnohem nižší teplota než ohlášených osm stupňů nad nulou. Po příjezdu jsme prošli historické centrum, nasáli sváteční náladu na jednom z několika vánočních trhů a zamířili na Divadelní náměstí, kde začínala dvouhodinová prohlídka Starým městem. Semperova opera, Zwinger, rezidenční zámek saských kurfiřtů se slavným nástěnným obrazem Průvod knížat, Johanneum, obnovený chrám Panny Marie, náměstí Neumarkt, které postupně získává původní vzhled, ale kde stále ještě najdeme proluky po rozsáhlém bombardování v závěru 2. světové války, to byly hlavní zastávky. Dozvěděli jsme se nejen základní historická data, ale i mnohé architektonické souvislosti a zajímavé příhody.  Naše procházka končila na náměstí Altmarkt, kde se v adventním čase koná nejstarší vánoční trh zvaný Štrýclmarkt. A to už nám pod nos zavoněly pečené klobásy a horké nápoje pro zahřátí. Volný čas využil někdo k dalšímu prozkoumávání centra Drážďan, jiný k návštěvě nákupních galerií nebo Čechům dobře známé Pražské ulice s mnoha obchodními domy.  Po setmění ještě pohled na rozsvícenou vánoční výzdobu a pak už se vydáváme směrem na místo srazu k odjezdu zpět do Prahy.

H Baudysová

drazdany

 

Zimní sezóna se blíží – na horách začíná padat sníh a v Praze je čím dál tím víc nevlídno. Brzo se stmívá, do školy i domů chodíme za tmy. Co nám zbývá jiného, než začít se těšit na lyže a snowboardy? Vždyť zima může být to nejkrásnější období v roce…

Snad i proto se ve středu 27. listopadu sešlo ve škole asi 55 diváků, kteří mohli shlédnout devět filmů z filmového festivalu SNOW FILM FEST. Mezi filmy o snowkitingu, skialpinismu, zimním lezení, nebo o extrémním lyžování si vybral snad každý. Jsme moc rádi, že jsme mohli veškeré vybrané vstupné (1805,- korun) dát na konto Akce CIHLA. Peníze zde pomohou při budování a zařizování chráněných dílen a chráněných bydlení pro mentálně postižené.

Těšíme se nashledanou na jaře při filmovém festivalu „Expediční kamera“. 

Ing. Hana Matoušková