Ze života školy

V pátek 4. 3. jsme se zúčastnili s paní profesorkou Matouškovou a Ing. Chramostou exkurze po vodohospodářských a ekologických stavbách. Sraz byl ráno v 7:15 na zastávce Podolská vodárna, kde byla naše první zastávka, a to v muzeu o historii vodárenství, které je právě v Podolské vodárně. Je zde vystaveno historické čerpadlo a staré vodovodní potrubí. Dále jsme zde viděli sbírku vodojemu, historické fotografie a další věci. Nejvíc mě zaujal řez potrubím, kde byl vidět nános nečistot.                 

Dále jsme se přesunuli do Dejvic, kde se nachází vodojem. Nejdříve jsme zde navštívili interiér budovy, kde se vše řídí a kontroluje. Poté jsme se šli podívat do strojovny.

Naše exkurze pokračovala na poslední zastávku našeho výletu, a to na malou vodní elektrárnu na Štvanici. Nejprve jsme vylezli až nahoru na věž, kde jsme měli krásný výhled na Prahu. Hned vedle vodárny stojí jez a slalomová dráha, a dozvěděli jsme se, že v Praze je pět jezů. Následovně jsme měli prezentaci obrázků o historii elektrárny. Po skončení prezentace jsme navštívily strojovnu elektrárny.

Exkurze byla velmi zajímavá poučná. Nejvíc mě to bavilo na naší poslední zastávce na Štvanici.

Kateřina Dušková, 1.r.

PROJEKTOVÉ DNY PRO ŽÁKY ZŠ

Můžete si vyzkoušet své tvůrčí „projektantské“ či konstrukční dovednosti nebo první krůčky v grafickém programu AutoCad. A jak se stavařinou souvisí třeba fyzika? Na tuto i další Vaše otázky Vám dá odpověď program projektových dnů, které se konají pro školní skupiny ve středu od 9 do 12 hod nebo po dohodě i v jiné dny. Na projektové dny se školní skupiny mohou přihlásit na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uzávěrka přihlášek vždy týden před plánovanou akcí. Jednotlivci mohou projektové dny absolvovat při workshopech na sobotních dnech otevřených dveří v termínech 16.1.2021. 

Na co se můžete těšit?

"Dům pro mě" Návrh půdorysu domu nebo bytu podle vlastních představ, vyzkoušíš si i kreslení v AutoCadu

  

"Hra barev" V jakých barvách interiéru se cítíš dobře? Návrh barevného řešení dětského pokoje či koupelny
"Nebojím se fyziky" Pokusy z kapsy

  

"Každý svého mostu strůjcem" Když se řeknou dopravní stavby… Postav si svůj most z netradičního materiálu
"Hrátky s materiály" Nahlédnutí do alchymie stavebních materiálů

  

Nechám vodu levitovat" Vodohospodářské stavby nejsou jen přehrady…

 

KURZ 2D kreslení v AutoCADu a 3D modelování v REVITu

Kurz je určen pro zájemce o studium z řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ.  Kurz je bezplatný a zahájen bude 1. 3. 2021; koná se v níže určených termínech vždy od 15.00 do 16.30 hod v učebně 308. V případě zájmu se přihlaste zde. Týden před zahájením vám budou zaslány podrobné informace o kurzu. V případě dotazů se obracejte na Ing. Markétu Křivánkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

1. lekce - 1.3.2021

2. lekce - 8.3.2021

3. lekce - 15.3.2021

4. lekce - 22.3.2021

5. lekce - 29.3.2021

6. lekce - 5.4.2021

ENERSOL

Odborné soutěže zahájila jako vždy školní přehlídka programu ENERSOL, která proběhla 28. ledna 2014. Účastníci se tematicky zaměřili na charakteristiku a přínos Malé vodní elektrárny na Štvanici a využití sedimentů v Ústřední čističce odpadních vod, dále na využití alternativních zdrojů energie a pohonných hmot a úsporu energií pasivních domů. V doprovodné kategorii vyvolalo velký ohlas taneční vystoupení „Chráníme životní prostředí“. Do celopražské přehlídky, konané 5. 3. 2014  na SŠ COPTH v Praze 9,  postoupili Adam Froněk, který se ve svém vystoupení zabýval tématikou tepelného čerpadla, a Karolína Doušová s prací o využití sedimentů z ÚČOV v Praze. Adam obsadil pěkné 6. místo a Karolíně umístění na 4. místě zajistilo účast v pražském týmu na celonárodní přehlídce.

Modely rodinných domů

Zahájení letošní výstavy modelů rodinných domů proběhlo 26.2.2014. Žáci 3. ročníku se zaměřením pozemní stavby zhotovili své modely na základě zpracovaní ročníkového projektu. V zadání se jednalo o dvougenerační rodinný dům s využitím kritérií pro pasivní domy a s požadavkem na bezbariérový přístup. Modely hodnotí jak žáci ostatních ročníků, tak učitelé. Po skončení výstavy přineseme informace o jejím vyhodnocení, ale již nyní můžeme konstatovat velmi dobrou úroveň většiny prací.

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Odborná porota měla ve středu 12. března nelehkou práci, neboť většina studentských prací dosáhla velmi vyrovnané kvality. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie a Stavebnictví, architektura a design interiérů. V první kategorii obsadila příčku nejvyšší kolektivní práce „Převedení propagačních materiálů Maeslandské bariéry do češtiny“ autorů K. Doušové, A. Kutnarové, T. Doležela, J. Kalvody a D. Karbana. Díky jim se čeští návštěvníci této impozantní stavby na ochranu nizozemské krajiny před přílivovými vlnami mohou seznámit s podrobnostmi o ní v rodném jazyce. Práce bude sloužit též jako pomůcka ve výuce vodních staveb.

2. míto obsadili J. Škvařil a P. Linhart, kteří zhotovili funkční model bezpečnostního přelivu vodního díla Skalka. Na 3. místě se umístili J. Vít a M. Toman s pojednáním o vodonepropustném betonu.

V kategorii Stavebnictví byly uděleny dvě první ceny, a to za projekty knihovny J. Vacka a sportovního stadionu J. Smoleňaka. 2. místo obsadil J. Smejkal, který navrhl  dvougenerační rod. dům s využitím pasivního standardu. 3. místo patří M. Jirákovi za nevšední projektové i stavební úsilí, s jakým vytvořil repliku středověkého hradu v reálném prostředí s mnoha stavebními detaily. Svůj pasivní dům představil také F. Matušek.

Diplom za účast mimo kategorie získali M.Toman, N. Lejčková a D. Nešleha, kteří se zabývali sledováním kvality vody ve Vltavě při průtoku Prahou.

 

Soutěž modelů vodohospodářských staveb

Budoucí vodohospodáři z 3. ročníku hledali náměty ke svým modelům v minulosti (pražské vodárenské věže) i v současnosti (vodojemy, vodní nádrže, malá vodní díla). O vyhodnocení soutěže budeme samozřejmě informovat.

Olympiáda v českém jazyce

Školního kola, které se skládalo z části mluvnické a slohové, se účastnili žáci 1. - 3. ročníku. Do dalšího (obvodního) postupuje T.Pauček a K.Doleželová.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V předkole museli soutěžící prokázat výborný stupeň porozumění slyšenému textu. Do ústní části soutěže postoupilo sedm účastníků. Z nich prokázali nejlepší produktivní dovednosti D. Domalíp (1. místo)a I. Išchoev (2. místo), třetí místo obsadil Lukáš Macek. V obvodním kole obsadil David v nelehké konkurenci žáků všech typů středních škol pěkné 6. místo.

 

Sportovní soutěž pražských SŠ POPRASK

V letošním školním roce jsme se opět zapojili, a to do disciplín přespolní běh, stolní tenis, florbal a basketbal. V míčových hrách se družstva umístila nejhůře na třetím místě ve skupině. Stolní tenistky ve složení Ivana Vávrová, Veronika Horáková a Anna Kutnarová postoupily do celopražského finále, ve kterém obsadili krásné 3. místo.

Dne 13.2. 2014 se třída 3. D a žáci 4. ročníků (žáci ze semináře Řízení krizových situací) vydali na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. 

Hned při příjezdu nás uchvátily 155 metrů vysoké chladící věže, které si každý představí, když se řekne Temelín. Po příjezdu do areálu elektrárny nám byla puštěna projekce ve 3D o tom, jak elektrárna vznikla a k čemu se energie v ní vyráběná využívá. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina šla na prohlídku samotné elektrárny. Ještě než nás pustili do areálu se zvýšenou bezpečností, prošli jsme prohlídkou, kde se měřila radioaktivita každého z nás. Během prohlídky jsme se dozvěděli například, že uranové tyče, které elektrárnu "pohání", se ukládají na osm let do chladící lázně, než vychladnou natolik, aby se daly zlikvidovat. Jejich výměna probíhá jednou za rok tím způsobem, že se část tyčí obmění a zbytek se přesouvá na jiné než původní místo.
Druhá skupina se mezitím účastnila přednášky o tom, jak se štěpí atomy a měla možnost se podívat do komory, kde se jednotlivé atomy objevovaly v různě silných čarách. 

Ale dost prozrazování. Jako účastníci exkurze toto místo doporučujeme, je to určitě zajímavá podívaná a dozvíte se mnoho zajímavých věcí. Takže hurá do Temelína.

temelin

Dne 24.2. 2014 se třídy 3.D a 4.A vydaly na exkurzi na největší letiště České republiky a jedno z největších letišť ve střední a výhodní Evropě, Letiště Václava Havla, dříve známé jako Ruzyně. 

Po příjezdu na Terminál 3, odkud odlétají převážně soukromá letadla, nám byly poskytnuty informace o výstavbě a provozu letiště. Po tomto úvodu jsme se podrobili prohlídce a mohli jsme nastoupit do autobusu, který s námi jezdil takřka po celé ploše letiště a ukazoval nám různě velká letadla, přistávací plochy a nebo také hangáry pro úschovu letadel. Měli jsme například možnost vidět přistání i vzlet a nebo příjezd letadla z přistávací plochy k terminálu, kde následně cestující vystoupili.

I když celá prohlídka trvala přibližně dvě hodiny a některé informace nebyly zrovna extrémně zajímavé, vidět z takové blízkosti, jak vzlétá letadlo se vám moc často nepovede. Proto nemůžeme zase nic jiného než doporučit a na letiště si výlet udělat.

letiste