Ze života školy

Na začátku května se třída 1.E vydala na dvoudenní výlet do jaderné elektrárny Temelín. V infocentru elektrárny jsme si prohlédli nejen expozici věnovanou výstavbě a provozu nejvýkonnější české jaderné elektrárny, ale ve virtuální realitě se podívali i na ta nejstřeženější místa. Cestu tam a zpět jsme doplnili o zastávky na významných mostech. V Bechyni jsme se zastavili u obloukového mostu Duha, který kombinuje silniční a železniční dopravu na nejstarší elektrifikované železniční trati. Dále jsme si prohlédli nejstarší dochovaný empírový řetězový most u nás, ve Stádleci přes řeku Lužnici, který byl v 70. letech přesunut ze svého původního místa v Podolsku, kde stál od roku 1848 a musel ustoupit vodní nádrži Orlík. Tam jsme navštívili jeho nástupce, elegantní železobetonový obloukový most ze 30. let. O kousek dále také Žďákovský most, který byl v době svého otevření považován za největší obloukový most svého druhu.

mosty_24.png

Naši studenti se i letos zúčastnili 26. ročníku Juniorského maratonu. Jednalo se o štafetový závod určený pro střední školy. Každé družstvo bylo složeno z 10 členného týmu a společnými silami překonávali maratonskou trať (42 km). Každý ze studentů zaběhl svůj úsek a celé družstvo se snaží dorazit do cíle dříve než soupeři. Svým rozsahem se stal Juniorský maraton největším běžeckým závodem pro střední školy v ČR. Naše škola se za Prahu a Středočeský kraj umístila na krásném 44. místě z 95 zúčastněných týmů. 

junior_maraton-24.jpg

V pondělí 29. dubna se konalo celopražské kolo SOČ, kterého se účastnilo celkem sedm našich žáků se čtyřmi pracemi. Vítězem soutěžního oboru č. 11 „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ se stal náš Daniel Krofta, žák čtvrtého ročníku, zaměření BIM Projektování, s prací „Využití dronů ve stavebnictví a implementace umělé inteligence“. Daniel postupuje do celostátní přehlídky SOČ, která se koná 21. – 23. června 2024 v Pardubicích.
Všem zúčastněným moc gratulujeme k účasti v krajském kole, Danielovi přejeme hodně štěstí do kola celostátního!
 
soč_24.png

Odborná porota vybrala modely těchto žáků: 1.Eliška Křivánková, 2. Veronika Šedá a 3. Adam Socha. Cenu ředitelky školy získala za svůj model Adéla Valentová. Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí u maturity.

ars4_24.png

V pátek 5.4. jsme se jako třída zaměření vodních staveb vydali, společně s paní učitelkou Matouškovou, podívat na rekonstrukci stávajícího Šítkovského jezu, nacházejícího se jen pár metrů po proudu od Jiráskova mostu. Současný jez se nachází mezi Dětským a Slovanským ostrovem, jedná se o pevný jez pražského typu s pohyblivou vorovou propustí v ose toku. Jez zde stojí již od 15. století a jeho hlavním účelem je držet hladinu vody v nadjezí dostatečně vysoko, pro udržení plavební hloubky, součástí jezu jsou také dva plavební kanály na obou březích Vltavy. Rekonstrukce, kterou provádí společnost Metrostav DIZ, by měla trvat do konce března roku 2026 a celkové náklady byly vyčísleny na 142 mil. Kč. Součástí exkurze nebylo jen povídání o rekonstrukci jezu, ale byl nám i představen plavební kanál Smíchov, kde jsme přímo z velínu a od centrálního počítače, mohli pozorovat proplutí jedné z lodí z podjezí směrem k Vyšehradu.
 
sitkovsky_most_24.png