Ze života školy

V úterý 14. června 2022 jsme s žáky 3. ročníku se zaměřením vodohospodářských staveb navštívili významnou technickou památku - Starou čistírnu odpadních vod v Praze – Bubenči.
Tato čistírna je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906, k čištění většiny odpadních vod města Prahy sloužila až do roku 1967. Teprve od roku 2013 jsou zde pravidelné prohlídky a akce pro veřejnost.
Na prohlídce s průvodcem jsme s žáky viděli původní prostory čistírny s pozůstatky původních technologických zařízení. Například funkční zrestaurovaná stavidla a česle pro čištění odpadních vod, nebo parní stroj, který zajišťoval pohon strojů.
Na této technické památce jsou krásné detaily z cihelného zdiva, celé podzemí je vyzdívané z klasické tvrdé "zvonivé" cihly, kterým dlouhodobě nevadí vlhkost.
Na závěr naší prohlídkové trasy jsme prošli ve druhém podzemí původní již nefunkční stokou
 .cistirna 22
Architekti ze třetího ročníku navštívili projekt Masaryčka, který staví společnost Penta Real Estate. V rozestavěné budově od světoznámé architektonické kanceláře Zaha Hadid Architects, jsme měli možnost prohlédnou si technická zázemí a jednotlivá podlaží. Viděli jsme, jak se montuje obvodový plášť, dozvěděli jsme se specifika výstavby v historickém centru města, navíc v těsné blízkosti nádraží.
Děkujeme všem, kteří nás stavbou provázeli, také panu architektovi Hubičkovi, který pro nás exkurzi zařídil.
 
masarycka 22
V úterý 17. května 2022 v 11:45 jsme ze školy vyrazili k vodnímu dílu Troja, kde se konala naše exkurze.
Nejdříve jsme se z cyklostezky na pravém břehu Vltavy dostali do bývalého skladu hradel, odkud jsme sestoupali po točitých schodech do štoly pod jezem. Při průchodu štolou jsme mohli vidět upevnění ložisek klapek a hydromotorů, také tam byly rozvody hydrauliky pro hydromotory a elektrické rozvody. Štola vedla pod pohyblivým klapkovým jezem, který má 3 pole, až na ostrov, kde stojí velín se strojírnou a malá vodní elektrárna.
Ve velíně jsme si odložili batohy a dostali jsme pokyny, jaké tlačítka rozhodně nemačkat a jak vlastně funguje ovládání pohyblivého jezu. Další informace se týkaly historie - dozvěděli jsme se, že původně šlo o hradlový jez, který byl postupem času přestavěn na pohyblivý klapkový jez, s malou vodní elektrárnou a sportovním kajakářským kanálem.
Poté jsme se přesunuli do malé vodní elektrárny, která je umístěna pod hladinou horní vody a z části i pod hladinou spodní vody. V této elektrárně jsou umístěny dvě kaplanovy turbíny o výkonu 1960 MW, které zásobují zhruba 5000 pražských domácností. Veškerá vyrobená elektrická energie je prodávána do sítě.
Po návratu do velína jsme mohli vidět, jak se ovládá pohyblivý jez, konkrétně se manipulovalo s pravou klapkou prostředního pole.
Při odchodu štolou z ostrova na pravý břeh Vltavy jsme se zastavili u jednoho z pilířů, kde jsme si ukázali aretaci jednotlivých klapek.
Děkujeme tímto za zajímavou exkurzi podniku Povodí Vltavy a vedoucímu hráznému, panu Petru Tesařovi, který nás komplexem provázel.
 
troja 22
 

Ve čtvrtek 19. 5. se čtvrťáci vypravili do Letňan, aby si těsně před maturitou osvěžili znalosti týkající se výroby a zkoušek betonu. Navštívili jsme betonárnu firmy SKANSKA, vedle které je také laboratoř pro zkoušení betonu. Pan Vítězslav Horák, který nás provázel vlastní betonárnou, pro nás exkurzi úžasně připravil, takže jsme viděli v chodu nejen míchačku a recyklační zařízení, ale také jsme nahlédli do podzemí betonárny na dlouhý dopravníkový pás, který zajišťuje přísun kameniva. Díky pracovníkům laboratoře jsme také viděli zkoušky cementu na trámečcích, zkoušky betonu na krychlích a také zkoušku čerstvého betonu pomocí Abramsova kužele. Všem zúčastněným hodně pomohlo vidět zkoušky v reálném provedení a třeba znalosti nabyté na této zkoušce zúročí nejen u maturity.

skanska 22

Žáci 3. ročníku zaměření ARS, BIM a POS navštívili sídlo firmy Saint-Gobain v Praze na Palmovce v nové budově DOCK02. Prohlédli jsme si sídlo firmy a seznámili se se strukturou a filozofií této firmy. Prohlédli jsme si vzorky části výrobků- především omítek, izolací a sádrokartonových konstrukcí. Děkujeme bývalému žákovi naší školy Jakubu Radovi za umožnění této prohlídky.

saint gobain 22