Ze života školy

V pondělí 18. 9. 2023 se třídy 2.A, 2.B a 2.C zúčastnily Dne bez bariér pořádaného Odborem rozvoje dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. Studenti si nejprve vyslechli přednášku o universálním designu a o problémech zrakově postižených. V druhé části si sami mohli vyzkoušet, jak to mají zrakově postižení těžké, jak se pohybuje zdravotně postižený na vozíčku a sami navrhovali opatření pro veřejně přístupná místa.

bezba 2023

Pasportizace staveb byla hlavním zaměřením letošní BIM Akademie pro žáky stavebních průmyslovek, pořádané Odbornou radou pro BIM na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích. Během druhého zářijového týdne si čtyři naši žáci ze 3. a 4. ročníku zaměření BIM projektování vyzkoušeli skenování staveb pomocí stacionárních i mobilních laserových skenerů GEFOS Leica, seznámili se s možnostmi využití v praxi a na základě získaného mračna bodů vymodelovali objekt pro sdílený model pardubického kampusu. Projekční kancelář Prodin nám ukázala, jak probíhá skenování pomocí dronu a jaké úspory tato technologie přináší. V souvislosti s požadavky na zadávání projektu při použití BIMu, jsme s firmou BIM Consulting sestavili Plán realizace BIM. Společnost Strabag nám představila význam společných datových prostředí a jejich konkrétní použití na realizovaných projektech. Vyzkoušeli jsme si také ovládání Spota, robota od Boston Dynamics, kterého Strabag testuje pro využití v reálném provozu na stavbách. V neposlední řadě jsme nahlédli na možnosti správy budov s řešením Bim Point. Věříme, že si žáci akademii užili a že získané zkušenosti zužitkují nejen ve svých projektech, ale předají je i svým spolužákům a vyučujícím.

BIM akademie 23

Spolupráce mezi naší školou a Fakultou stavební ČVUT trvá již čtyři roky. A protože z ní mají dlouhodobé výhody zejména naši studenti a absolventi, vedení naší školy se rozhodlo podělit se o zkušenosti s takovouto spoluprací i s dalšími stavebními průmkami v České republice. A protože naše spolupráce začala výrobou společné betonové kánoe, byli pozváni zástupci stavebních průmyslovek na Fakultu stavební ČVUT, kde jsme všichni společně vybetonovali další betonovou kánoi, a to přímo pod dohledem pana děkana. Pozvání přijali zástupci stavebních průmek z Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Vysokého Mýta, ale i gymnázia Sedlčany. Akce byla dvoudenní a začala na fakultě, kde vedle betonáže se studenti zúčastnili diskuse o možnostech spolupráce nejen mezi průmkami a fakultou, ale také mezi samotnými středními školami. Účastníci též viděli příklady možností, co lze studovat na Fakultě stavební ČVUT, zejména pokročilé metody návrhu a výstavby konstrukcí za pomoci automatizace, a třeba i za pomoci betonového 3D tisku. Po večerním programu a přespání na vysokoškolských kolejích se účastníci setkali druhý den v loděnici ČVUT v pražské Chuchli, kde spustili již hotové betonové kánoe na Vltavu a vyzkoušeli si v nich závod nanečisto. Je totiž dost dobře možné, že skutečný závod se odehraje už příští rok. A dost možná rovnou na závodišti v Račicích. A samozřejmě pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT a všech ředitelů a ředitelek účastnících se středních škol.
 
Kanoe 23

Ve slovinské Lublani proběhlo další mezinárodní setkání projektu ACES týkajícího se zajištění dlouhodobého provozu evropských jaderných zařízení. Poněvadž se studenti naší školy společně se svými učiteli z Fakulty stavební ČVUT aktivně podílejí na experimentální činnosti v rámci tohoto projektu, byl jeden náš žák přizván na toto setkání. Tam měl možnost poznat celý výzkumný tým, ale také se opět setkat s Míšou F, jadernou Alicí, ale také a opět s profesorem Maruyamou z Tokijské univerzity. Vedle odborných diskusí a návštěvy laboratoře pro vyšetřování materiálů za extrémně vysokých teplot byla možnost navštívit slovinské památky. S profesorem Maruyamou se tak vydali na pověstný slovinský hrad Predjama včetně nekonečných jeskyní, které jsou pod tímto hradem, a známé jezero Bled s malebným ostrůvkem uprostřed. Došlo také na studentský festival a open-air koncert rockové kapely Big Foot Mama a další a další zábavu. Zážitků a nabývání zkušeností tedy bylo dost. Nejhodnotnější však byla možnost povídání si s prof. Maruyamou, který se neobyčejně zajímá o spolupráci Fakulty stavební ČVUT s naší školou. On totiž, stejně jako naši učitelé z Fakulty stavební ČVUT, vyhledává talenty pro svůj výzkum, který provádí na Tokijské univerzitě. A asi není třeba dělat tajemství z toho, že možnosti našich studentů se skrze prof. Maruyamu významně rozšíří. Což využijí, a možná docela brzo, zejména ti studenti, kteří mají skutečný zájem o obor.

Lublan 23

Na konci školního roku se vydala třída 3.C na dvoudenní výlet objevovat krásy Plzeňského kraje. První den jsme navštívili Plzeňský Prazdroj a nahlédli do výroby tradičního ležáku plzeňského typu. Prohlédli jsme si nejen expozici věnovanou výrobě piva, ale zejména historické sklepy, varny nebo moderní stáčírnu. Z pivovaru jsme pokračovali do Starého Plzence na zříceninu gotického hradu Radyně s rozhlednou a úžasným výhledem. Druhý den jsme se po naučné stezce Staré Plzně vydali navštívit rotundu svatého Petra a Pavla a další pozůstatky staroplzeňského hradiště. Následovala exkurze do firmy Bohemia Sekt, kde jsme se seznámili s výrobou šumivých vín, kterou jsme zakončili degustací.

plzen 23