Ze života školy

Stre Tech 2015

I letos se naši zástupci účastnili setkání a prezentace prací středoškolských studentů Stre Tech na ČVUT v Praze, které se konalo 10. června 2015. Celkem se zúčastnilo 177 středoškoláků.
Naši školu reprezentovali Daniel Plašil a Michal Jirák (oba ze třídy 3. C) a Tomáš Zedník (2. B). Jejich práce "Posouzení eroze půdy v povodí Vinořského potoka" (D. Plašil), „Pasivní slaměný dům“ (návrh a projekt M. Jiráka) a „Snížení emisí v dopravě pomocí solárních panelů na střechách autobusových zastávek“ (T. Zedník) vzbudily zasloužený zájem odborné i laické veřejnosti. Úplný sborník prací je k nahlédnutí na webu: http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2015/sbornik_2015/index.html 

stretech2015

 

Porotherm 2015

V pátek 12. června 2015 proběhlo školní kolo studentské soutěže Porotherm SŠ. V kategorii Občanská stavba obsadila 1. místo Michaela Pokorná (4. B). V kategorii Rodinný dům obsadil 1. místo Luděk Kudrna (3. C), 2. příčka patří Richardovi Filikarovi  (3. C) a na 3. místě se umístil Jan Kokrhoun (3. B). Všichni jmenovaní postupují do celostátního kola.

 

Protože naše škola příští rok oslaví 60 let od svého vzniku, vychovala už velké množství stavařů a tak není divu, že se s našimi absolventy potkáváme v různých stavebních firmách na různých stavbách po celé republice. Jeden z našich absolventů pan Ing. Adam Rusý pracuje v současnosti ve společnosti Skanska na stavbě 3. železničního koridoru, jehož součástí je i přestavba pražského zhlaví nádraží Plzeň Hlavní nádraží. Byl tak laskav, že žáky 2B a 3A, kteří studují zaměření Dopravní stavby, pozval na svou stavbu, provedl je celým zhlavím včetně souvisejících staveb a poskytl jim odborný výklad. Žáci měli možnost si prohlédnout rozestavěný podchod pod nástupištěm, nově položené koleje včetně upevňovadel, výhybky, základy opěrné zdi a přestavbu železničního mostu. Vidět stavbu takového rozsahu je určitě hodně zajímavá zkušenost. Poté se všichni přesunuli trolejbusem (a i to dopravák ocení) na ředitelství pobočky Skansky, kde pro ně byla připravena nejen prezentace přestavby plzeňského nádraží, ale také prezentace společnosti. Pak už nezbývalo než poděkovat panu Ing. Rusému za zajímavou exkurzi a vrátit se zpátky na nádraží a odtud už domů. Exkurze pro nás byla výjimečná, protože se k železničním stavbám dostaneme jen velmi zřídka a tak ještě jednou děkujeme našemu laskavému průvodci a celé společnosti Skanska. 

exkurze plzen

V závěru března proběhly projektové dny, jejichž cílem je procvičení teoretických poznatků, získaných v odborných předmětech na praktických úlohách.

Žáci 1. ročníku využili poznatky z předmětů stavba a stavební materiály a z odborné přednášky a ve skupinách vypracovali jednoduchý návrh pasivního domu. Prezentovali též konstrukční řešení a skladby konstrukcí na modelu. Součástí práce byly mimo jiné výkresy půdorysů (CAD), technická zpráva a stručná anotace v ANJ.

Žáci 2. ročníku zaměření na architekturu zpracovali podle zadání návrhy pasivní mateřské školky a zhotovili též její modely. Skupiny se zaměřením POS, DOS a VES provedly laboratorní měření, resp. geodetická měření v terénu. Absolvovaly zkoušky zemin, technickou nivelaci a poznávání hornin.

Žáci 3. ročníku pracovali ve skupinách opět dle zaměření. Téma pasivních domů zpracovaly skupiny se zaměřením POS podobně jako 1. ročník, ovšem již na vyšší úrovni s využitím všech poznatků a dovedností z odborných předmětů a návštěvy prezentace prvků těchto staveb v Jungmannově ul. Budoucí vodaři provedli hydrometrování v povodí říčky Litavky, zpracovali výsledky měření, provedli výpočty a výkresovou část. Třeťáci se zaměřením DOS pracovali na svém tématu v silniční laboratoři Fakulty stavební ČVUT, kde seznámili s postupy základních zkoušek asfaltů a asfaltových směsí na reálných zkušebních přístrojích. Na základě dosavadních i nově získaných znalostí navrhli sami trasu komunikace ve 3D. Zhotovili i podélný profil, příčné řezy a vzorový příčný řez. Ve vzorovém příčném řezu použili skladbu vozovky s ohledem na poznatky z předchozího dne.

Třetí den PD byl věnován přípravě prezentací. Na společném setkání v posluchárnách školy pak žáci jednotlivých zaměření dokumentovali svou činnost a její výsledky a odpovídali na dotazy z řad spolužáků a učitelů.

Žáci 4. ročníků absolvovali ilustrační didaktické testy z MAT, ČJL a ANJ. Vyzkoušeli si tak stresové zatížení, kdy v jednom dni absolvují dvě části společné maturity.

A že se všichni pilně činili, ať už při práci v grafických systémech, přípravě prezentací či v modelárně při zhotovování modelů dokazuje krátká fotodokumentace.

Odborné soutěže už tradičně zahájilo školní kolo programu ENERSOL, kterého se zúčastnilo 18 žáků ze tříd 1. - 3. ročníku. Do celopražského kola postoupili K. Veselovský a T. Pauček s pracemi „Geotermální elektrárna“, resp. „Tepelné čerpadlo“. V doprovodné kategorii představila A. Řeháková kalendář s tématikou přehrad.

Dále postoupili T. Zedník Tomáš, který se zabýval využitím solárních panelů v autobusové dopravě, M. Bílek Marek s prací o problémech panelových domů z hlediska energetických úspor a D. Bešta s literárním pojednáním „Les je kámoš… ne koš“. Poslední tři jmenovaní prezentovali své práce na celopražské konferenci a T. Zedník se stal členem vybraného pražského týmu, který reprezentoval hlavní město na celostátní přehlídce v Mohelnici a postoupil do mezinárodního kola přehlídky v Jihlavě.

Soutěž modelů rodinných domů proběhla ve třetím březnovém týdnu. Zadání modelů odpovídalo podmínkám ročníkového projektu, v němž měli třeťáci se zaměřením POS navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu (rodiče + dvě děti) s provozovnou malého rozsahu, částečně podsklepený, a to v měřítku 1:50. Cenu žáků a přátel školy získal Michal Jirák (1. místo), 2. místo obsadil L. Fryč (oba ze třídy 3. C) a 3. místo získal V. Kordovský (3. A). Odborná porota udělila tentokrát dvě první ceny a žádnou druhou a třetí. Za své projekty a modely je získali V. Kordovský a M. Urban (oba 3. B).

Předchozí soutěži zdařile konkuruje soutěžní výstava modelů vodohospodářských staveb žáků 3. C. Jejich zadání bylo tentokrát takřka bez omezení, a tak se zde sešly modely vodních nádrží, vodojemů historických i moderních, podzemních i nadzemních, rekultivace malých vodních toků. Jako nejlepší ohodnotila porota precizní model Popovického rybníka D. Plašila, který postoupil do školního kola SOČ. Druhé místo získala Z. Krejzová s velmi dobře provedeným modelem přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Porotu zaujaly též modely vodojemů, které představila A. Stachová a přisoudila jim 3. místo.  Stejně jako v loňském roce byli patrony této soutěže pracovníci katedry Hydrotechniky ČVUT doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Milan Zukal, Ph.D., kteří společně s ředitelkou školy předali vítězi putovní pohár a další věcné ceny. Potom setrvali s budoucími „vodaři“ v zajímavé diskusi na odborná témata a potěšilo nás, že v ní naši žáci obstáli a projevili nejen zájem o svůj obor, ale též velmi dobré a fundované znalosti.

Odborné zápolení žáků pak vyvrcholilo školním kolem Studentské odborné činnosti (SOČ). Porota ve složení Ing. Kateřina Městková, Bc.  Petr Studnička a Mgr. Jana Jurošková posuzovala práce ze tří soutěžních kategorií: 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design a 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Jako nejlepší práci porota vybrala projekt „Divadlo SAXO“ J. Smejkala ze 4. B. Architektonická studie a projekt divadla Saxo  v Praze 8 - Holešovicích je velmi zdařilý, architektonicky vyvážený. Originální návrh odhlučnění objektu od  rušné křižovatky Argentinská- Plynární a symbolický název divadla  zaujal všechny členy poroty. Druhé místo obsadil D. Plašil ze třídy 3. V s detailně vypracovaným modelem Popovického rybníka a projektem ozelenění okolí této vodní nádrže. Hodnotný projekt byl konzultován odborníky z ČVUT a bude pravděpodobně i realizován.  Autoři obou těchto prací budou reprezentovat školu v celopražském kole. Druhé a třetí místo obsadili shodně D. Skuhra z 2. A a M. Jirák z 3. C.

jarni soutezeni

V úterý 10. března se vydala skupina lyžařských nadšenců z řad žáků a jejich pedagogický doprovod pod vedením Ing. M. Chramosty za sněhem do Zillertalských Alp, které tvoří hranici Rakouska a Itálie. Základnu poskytl příjemný rodinný penzión v jihotyrolské vesnici  Rodeneck nedaleko Brixenu. Odtud se po čtyři dny vydával autobus do jednotlivých lyžařských center. První den byl sice slunečný, ale poněkud větrný, a tak první lyžovačku přerušovaly výpadky sedačkové lanovky, která se při každém větším náporu větru automaticky zastavovala. Houpání vysoko nad sjezdovkou v Jochtalu nebylo moc příjemné. Ale protože toto středisko je spojeno s oblastí Gitschberg , zvolili někteří pro odpolední lyžování tamní upravené sjezdovky. Druhý den byl cílem Klausberg, kde nás jednotlivé lanovky vyvezly až do výšky 2 510 m. Pohled do údolí a na horské velikány kolem byl nádherný. Asi nejhezčí den jsme prožili ve Speikbodenu . Užívali jsme si azurovou oblohu, bezvětří, jako všude v Itálii perfektně upravené sjezdovky a z nejvyššího bodu lanovky fascinující výhled na celé Dolomity s Marmoladou na obzoru. Nad Brixenem se zvedá do výše téměř 2 500 m masiv Plose. I zde byly sjezdovky od modrých až po černé. Lákadlem je pověstná 9 km dlouhá červená sjezdovka Trametsch. Kdo chtěl spíše odpočívat, měl poslední den na výběr celou řadu modrých sjezdovek na vrcholu, který se ale občas ponořil do mraků.  Zato po dojezdu k parkovišti nás čekalo sluníčko a na teploměru 17°C.  Po občerstvení za poslední eura se plni dojmů a s desítkami km v nohách vydáváme směr Innsbruck, Mnichov, Rozvadov, Praha. Poděkování patří CK Víkend PLUS, její příjemné průvodkyni paní Ivě Matulkové za hladký průběh a zajímavé informace během cestování busem. O úspěch celé akce se zasloužili též všichni „Dušňáci“.  Opět se potvrdilo, že se učitelé nemusí bát vydat se s nimi za hranice všedních dnů. –hb-

italie2015