Soutěže firmy Velux- Život pod střechou se letos zúčastnilo 11 žáků 3. ročníku zaměřeni Architektura a stavitelství a Pozemní stavby.

Žáci představili své projekty rodinných domů, kde denní světlo je přiváděno do objektu prostřednictvím výrobků firmy Velux. Svůj projekt prezentovali na posteru velikosti A1. Kromě studie a vizualizace domu zde byla zobrazena i vizualizace průměrné hladiny denního osvětlení- výstup z programu Velux Daylight Visualizer. Všechny práce byly na vysoké úrovni , nicméně odborná porota z firmy Velux ohodnotila nejlépe tyto práce:

1.-2. místo ve školním kole , postup do celostátního kola pro Patrika Nožinu a Jakuba Martirosjana ze 3.A, divokou kartu pro postup do celostátního kola dostali Eva Zavalská ze 3.A a Martin Pojezný ze 3.A. Všem oceněným blahopřejeme.

velux