Již po několikáté se studenti 3. a 4. ročníku zaměření „Pozemní stavby“ a „Stavitelství a architektura“ zapojili do „Soutěže o nejlepší projekt“, který pro studenty středních průmyslových škol stavebních vyhlašuje společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

V letošním ročníku bylo možno poprvé soutěžit o speciální ocenění - nejlepší projekty s použitím produktů TONDACH.

Celkově se za 3. ročníky na téma „Rodinný dům“ zapojilo celkem 9 studentů,           za 4. ročníky s tématem „Občanská stavba“ studenti dva. Ve výsledkové listině si můžete prohlídnout jejich umístění. O speciální ocenění společnosti TONDACH se budou v celostátním kole ucházet po jednom studentovi z obou ročníků.

Ráda bych poděkovala vedoucím učitelům Ing. Kateřině Městkové, Ing. Monice Halaburtové a Ing. Beátě Kunákové za trpělivost při konzultacích prací a cenné připomínky.

Ing. Beáta Kunáková

poro