Ve středu 28.3. jsme navštívili s naší třídou a paní profesorkou Matouškovou starou čistírnu odpadních vod – Ekotechnické muzeum.. Čistírna se nachází v Bubenči. Hned nás zaujala obrovská cihelná budova čistírny s komínem na každé straně. Po vstupu do budovy nás přivítala paní průvodkyně a vyšli jsme na prohlídku. První část prohlídky probíhala přímo v budově čistírny, kde jsme si prohlíželi jednotlivé místnosti budovy a paní průvodkyně nám vysvětlovala, k čemu každá místnost sloužila. Dokonce nám i ukázala některé stroje jak fungovaly a popsala nám jejich historii. Ve druhé části jsme se přesunuli do podzemí čistírny. To většinu žáků zaujalo svou velikostí a zajímavostí. Nejlepší část prohlídky byla plavba v podzemí, která se líbila úplně každému.

Sepsal: Adam Štrejn, 1C

fb