Dne 10. 4. 2018 jsme vyrazili na exkurzi na „Vodní dílo Trója–Podbaba. 

fadfaefvfbad
Sešli jsme se v 8:15 na tramvajové zastávce „Výstaviště Holešovice“ kde jsme udělali docházku. Na výletě nás doprovázela paní učitelka Matoušková. Exkurze se zúčastnily třídy II. C a část třídy III. B. Od zastávky výstaviště Holešovice jsme šli přes Královskou oboru „Stromovka“´. Zde nás paní učitelka upozornila na některé objekty, které souvisí s naším oborem „Vodohospodářské a ekologické stavby“ a zároveň jsou součástí maturitních otázek. Například česla, vtokový objekt, propust, hráz nebo bezpečností přeliv.
Dále jsme pokračovali na vodní dílo Trója-Podbaba. Vodní dílo Trója-Podbaba se sestává z vodního pohyblivého jezu, malé vodní elektrárny a plavebního kanálu ukončeného podbabskou plavební komorou. Zde jsme se potkali s panem ing Tesařem, který má vodní dílo na starosti a nám zde dělal průvodce. Nejprve jsme se podívali do velína, kde nás poučil o BOZP, dále nám něco pověděl k minulosti vodního díla a k aktuálnímu fungování. Dále jsme se šli podívat do malé vodní elektrárny, zde bylo k vidění vodní soustrojí. Zde jsme se dozvěděli o výstavbě, výkonu, a technických parametrech vodní elektrárny. A jako poslední jsme navštívili revizní chodbu, do které jsou ukotveny hydromotory, které umožňují pohybovat s jezem a zároveň je tam ukotven celý jez. 
Vodní dílo Trója – Podbaba bylo dokončeno roku 1902 z důvodu sjízdnosti Vltavy. Nachází se na 45,58 říčním kilometru na řece Vltavě
Původně zde stál hradlový jez o třech polích, který byl roku 1979 vyměněn za modernější pohyblivý jez. V dnešní době se jez skládá z 3 polí a jeho maximální vzdutí je 3,3m. V každém z polí jsou dvě klapky a to z důvodu jednodušší manipulace. Pod jezem vede revizní štola, do které je ukotven jak jez tak i hydraulické písty, které slouží k ovládání jezu. Při pravém břehu vede sportovní slalomová dráha.
Na levém břehu stojí velín a pod nímž se nachází malá vodní elektrárna. Malá vodní elektrárna byla dokončena roku 2009. Je osazena dvěma přímoproudými Kaplanovými turbínami. Každá z turbín má hltnost 40 m3/s a celkový instalovaný výkon je 1960 kW. Vyrobené množství energie zvládne zásobovat cca 5000 domácností. Tato vodní elektrárna je tzv. přelivná, což znamená, že pokud voda příliš vystoupá, tak nahoře je instalovaný ocelový plát, který se tíhou vody přimáčkne a tím se objekt elektrárny hermeticky uzavře a nedojde k jeho poškození vodou.
Procházka byla „Stromovkou“ byla zajímavá a hlavně se mi líbilo, jak jsme se dozvídali o vodních objektech, které jsou v maturitních otázkách. Ale nejvíce se mi líbila prohlídka malé vodní elektrárny a jezu. Rád se dozvídám nové z tohoto oboru, ale vidět to na vlastní oči bylo něco úžasného. A zároveň pan průvodce nám to podal tak, abychom tomu všichni porozuměli, podal to zajímavým způsobem a ještě přidal pár zajímavých historek z provozu.

Sepsal: Jan Havelka, 2C