Ze života školy

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se bude konat v pondělí 19. 2. 2018 od 16.30 do 18.00 hod. Od 16.30 Vám ve společné části vedení školy představí vzdělávací nabídku, možnosti uplatnění absolventů, školní i mimoškolní akce a zodpoví též Vaše dotazy. Od 17.00 plynule navazuje prohlídka školy. 

Náplní práce žáků bylo vybrat, prohlédnout si a zdokumentovat zajímavé fasády pražských domů. Vybrány byly: Administrattivní budova Krystral (Vinohradská), Administrativní budova ČS (Vinohradská), Tančící dům, Budova KB (Smíchov), NTK, Fakulta architektury, Fakulta informatiky (Dejvice), Národní divadlo, Nová scéna ND, Administrativní budova AFI (Vokovice), panelový dům.

Cílem naší práce bylo zjistit, kdy skutečná vrstva sněhu na střeše překročí normovou hodnotu a kdy je proto potřeba alespoň část sněhu ze střechy odstranit. Počítali jsme normové zatížení sněhem pro 4 sněhové oblasti a pro 4 různé sklony střechy.

Dne 30.1. 2018 jsme navštívili s panem profesorem Hrubešem a dalšími spolužáky betonárku TBG Metrostav. V brzkých ranních hodinách jsme se sešli na metru Křižíkova, odkud jsme vyrazili k betonárce. Tam nás přivítal vedoucí betonárny Jiří Linhart a zahájil naší prohlídku, která začala ukázkou skladování kameniva a písku.

Co je funkcionalismus? Jaké jsou jeho architektonické znaky? Proč funkcionalistický architekt Adolf Loos tvrdí, že „ormanent je zločin“? Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších informací jsme získali během našich projektových dnů.