Ze života školy

Ve dnech 29.9. – 4.10.2022 třída 3.C – BIM vyjela poznávat architekturu Katalánska do jejího hlavního města – proslulé Barcelony.

Oběhali jsme toho opravdu hodně – navštívili jsme, co to šlo :) – a vlezli jsme také všude, kam to šlo :). Navštívili jsme nejproslulejší památky architekta katalánské secese A. Gaudího - prošli jsme Sagradu Familiu se skvělou průvodkyní, obě jeho nejznámější vily - Casa Milá (La Pedrera) a Casa Batlló s její 3D produkci, prozkoumali jsme park Güell. Dále jsme mohli nahlédnout i do jiných krajů Španělska ve Španělské vesnici na úpatí hory Montjuïc, ohromila nás nemocnice Sant Pau a zajímavým zážitkem se stalo i barcelonské Aquarium a jeho tunel se žraloky.

K tomu jsme dost nachodili :)  - asi doslova křížem-krážem…… přes představení Magické fontány, prohlídku Barcelonského pavilonu architekta Mies v.d.Rohe, Olympijský stadion až do útrob pevnosti Montjuïc s úžasným výhledem na jeden z největších nákladních přístavů Evropy. Nedělní odpoledne jsme obdivovali modely lodí v Muzeu námořnictví. A každý den strávili alespoň chvilku na pláži a osvěžovali jsme se v poměrně teplém moři :) .

A také jsme ochutnávali místní kuchyni – ať už v nejznámější tržnici La Boqueria na proslulé třídě La Rambla, nebo jen tak po toulkách městem.

Věřím – i za své skvělé kolegy – p. profesory Studničku a Matějku – že si tento zájezd všichni užili a že si vzpomínky ponesou nejenom po dobu studia na průmce, ale i dlouho poté…….a třeba se do „Barci“ budou rádi vracet nejen za architekturou, ale i za uměním, sportem a zábavou.

Zapsala: Beáta Kunáková, třídní 3.C, hlavní organizátor

 barcelona 22

Panem předsedou silniční společnosti Ing. Petrem Mondscheinem, PhD., byli dopraváci ze 3. a 4. ročníku pozváni na 29. Silniční konferenci. V Kongresovém centru pro nás byly připraveny stánky významných firem, které se zabývají stavbou nebo projektováním silničních komunikací. Ani jsme nestihli všechny firmy obejít a už byl pro nás připraven další program: přednášky na téma Digitalizace v dopravním stavitelství. Přednášky byly velmi zajímavé. Jsme rádi, že jsme se mohli Silniční konference zúčastnit, byl to velmi podnětný den, který možná některé žáky ovlivní pro budoucí profesní život.

silnic konfer 22

 

Dne 5.10. jsme se vydali na exkurzi k Metrostavu. Byli jsme se podívat na rekonstrukci Staroměstského jezu, jejímž cílem je dát jezu původní vzhled.
Tramvají a pěšky jsme se dostali na Střelecký ostrov, kde už na náš čekal pan Vicher s jeho kolegy. Postupně nás k jezu vozili malým člunem. Poté co jsme byli všichni byli na stavbě, tak si nás pan Vicher svolal a exkurze mohla začít. Nejdříve jsme se dozvěděli pár informací o historii jezu a mohli jsme tak pokračovat rovnou na samotnou rekonstrukci. Ta spočívá v tom, že se na na hlavách původních pilot vybetonuje podkladní betonová deska, do které se přichytí dřevěný rošt. Rošt vymezuje přesně umístění kamenných kvádrů tvořících vzdušní líc jezu. Dále jsme viděli provizorní hrazení s provizorní jímkou.
Pan Vicher nám nakonec ukázal i výkresy a vysvětlil nám původní skladbu jezu, kterou jsme mohli vidět na konci rekonstruovaného úseku. Potom bylo už jen několik dotazů a naše třída se proměnila v geology, protože si chtěl každý odnést kus původního jezu se suti. Pak už jen cesta zpět pevninu a my pokračovali do školy.
Daniel Vinař
Jez1 22

Hlavní město Praha a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy předávalo pamětní listy za pořádané soutěže v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Odměněni byli i žáci naší školy Richard Hubička a Martina Holcová za „Středoškolskou odbornou činnost“. Richard Hubička pak získal pěkné 3. místo v celostátním kole. Blahopřejeme!

soč 22

V Centru výzkumu Řež vyndali z reaktoru zapouzdřené ozářené vzorky hornin, které budou dále zkoumány v horkých komorách. Poněvadž jsou vzorky hornin hodně drahé a taky hodně malé, válečky 1 x 1 cm a 1 x 2 cm, potřebuje se obsluha horkých komor secvičit, aby nedošlo k pochybení při manipulaci s takto malými vzorky. Ozářené vzorky hornin navíc budou po vyndání z pouzdra křehké a možná už i významně porušené. Proto studenti z naší školy v rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Centrem výzkumu Řež vyrobili z betonu zkušební válečky dvou daných velikostí a s různými defekty tak, aby kolegu jaderníka, Kubu, při manipulaci s ozářenými vzorky hornin nic nepřekvapilo. Samozřejmě jsou naši studenti pozváni do Řeže, aby na vlastní oči viděli, jak se pracuje s radioaktivním materiálem. A třeba si i zkusili, jak se pracuje s manipulátory v horkých komorách.

Valecky rez 22