Ze života školy

Projektový týden začal v úterý 30.1.2018 srazem u kostela Sv. Ignáce na Karlově náměstí. Odtud jsme zamířili do Centra architektury a městského plánování (CAMP). Hlavním posláním CAMPu je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy.

První den jsme začali seznamováním. Neseznamovali jsme se jen sami mezi sebou, ale dozvěděli jsme se, co je to lineární perspektiva.

Zájemci o GeoGebru se nejprve seznámili s tímto programem a možnostmi jeho využití pro přesné rýsování v matematice a deskriptivní geometrii. Vyzkoušeli si tvorbu grafů různých matematických funkcí. Místo pracného rýsování stačí pomocí jiného nastavení posuvníků u lineární či kvadratické funkce zobrazovat různé přímky či paraboly a všímat si, jak se mění jejich vlastnosti v závislosti na změně koeficientů v předpisu funkce.

Dne 30. ledna se v rámci Projektových dnů sešli všichni nadšenci tohoto vědního oboru v učebně fyziky v 8 hodin ráno. Ze školy jsme vyrazili do Národní technické knihovny v Dejvicích, před níž jsme si všimli pověstné rudé lavičky Ferdinanda Vaňka, zajímavé i z fyzikálního hlediska. Zajímavá a pro nás budoucí stavaře velmi přínosná exkurze vedla od samotného interiéru knihovny až po technické zázemí.

Dne 31.1.2018 se žáci třídy 4.C se zaměření na vodní stavby a na pozemní stavitelství zúčastnili prezentace firmy SWECO – Hydroprojekt Praha.