Ze života školy

V úterý 24. 10. se třídy 4.D a 4.E vydaly na exkurzi na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Poslechli jsme si zajímavý výklad, podívali se dovnitř elektrárny a autobusem jsme vyjeli k oběma nádržím. Celou horní nádrž jsme obešli a užili si krásné podzimní výhledy na Jeseníky.

Dlouhe strane 23

Unikátní projekt Timber Praha v MČ Praha - Řeporyje navštívili žáci 4.D. Jedná se o první udržitelnou dřevostavbu bytových domů v České republice. Komplex čtyř bytových domů ze dřeva je součástí projektu Arcus City. Děkujeme Ing. T. Kurkovi, bývalému žákovi naší školy, za podrobný výklad a prohlídku stavby.

Timber praha 23

Během říjnových projektových dnů žáci tříd 1.B a 1.D navštívili výstavu Česká a slovenská architektura v Jízdárně Pražského hradu, pořádané k 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Na výstavu navázala tematická naučná procházka Prahou. Další den se vydali do plzeňského science centra Techmania. Poslední den třída 1.B podnikla výlet na rozhlednu Petřín a třída 1.D na Karlštejn.

PD 1B1D 23

Třída 2.B se před podzimními prázdninami na laskavé pozvání firmy Metrostav zúčastnila tří exkurzí. První den jsme se byli podívat na rekonstrukci obchodního domu Máj na Národní třídě. Tato památkově chráněná budova je v současnosti rozebrána až na nosnou konstrukci a nový vlastník ji uvnitř změní tak, aby se vnitřní prostory co nejvíce využily pro komerční účely. Zaujala nás nově budovaná restaurace v nejvyšším patře, která bude mít i vyhlídkovou plošinu pro turisty. Další den jsme navštívili stavbu Dvoreckého mostu v Podolí. Nejprve nás pan stavbyvedoucí seznámil se samotnou stavbou, s důvody jejího vzniku, a s problémy, které stavbu od počátku provázejí. Poté jsme se šli podívat na stavbu samotnou, přesněji řečeno na stavbu pilířů a opěry. Poslední den jsme byli pozváni na rekonstrukci nádraží Praha – Bubny. Opět jsme nejdříve byli seznámeni s celou rozsáhlou stavbou a pak jsme se vydali na obhlídku. Viděli jsme stavbu dvou nových mostů navazujících na Negrelliho viadukt a přípravu stavby nové nádražní budovy. Na závěr nám bylo umožněno vystoupat na rozestavěnou estakádu, která navazuje na nádraží. Všechny tři exkurze byly velmi zajímavé, dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků nejen o dopravních stavbách! Děkujeme!

Dvorecky most bubny maj 23

 

24.10. třída BIMáků ze 4.C navštívila výrobní závod společnosti Wienerberger, s.r.o. v Jezernici u Lipníku nad Bečvou. Jedná se o nejmodernější závod na výrobu zdicích tvárnic v Česku. Celým výrobním procesem nás provedl pan ředitel závodu Ing. Milan Ryšavý. Jeho vyprávění bylo nejenom poučné, ale i moc zajímavé. Viděli jsme celý proces od těžby a skladování surovin, přes formování keramických tvárnic, jejich výpal až po expediční linku.
A doslova "přes kopec" jsme v odpoledních hodinách stihli prohlídku středověkého hradu Helfštýn s bohatou historií, nádhernou sbírkou moderního kovářského umění a velice zajímavou rekonstrukcí části hradu - zdařilé propojení historických materiálů s moderními (kov, corten, sklo).
 
Wienerberger 23