Ze života školy

Soutěž modelů maturitních projektů zaměření BIM projektování je od ostatních studijních zaměření odlišná v tom, že všechny modely jsou vytvořené za pomoci technologie 3D tisku. K tomu žáci využívají stavařskou digitální verzi modelu vytvořenou v Revitu, kterou upraví do tisknutelné podoby. A aby to nebylo tak jednoduché, vytváříme modely rozebírací a včetně interiéru. Letošní soutěž byla tou úplně první, která se na zaměření BIM projektování konala.
Na základě hlasování učitelů a žáků se na prvním místě umístil Aleš Mach ze 4.E. Na druhém místě Barbora Mathauserová a na třetím místě David Pujman, oba ze třídy 4.C. Cenu ředitelky školy získala trojice žáků Aleš Mach, Richard Kalač a Petr Stedina ze 4.E.
 
bim_modely_24.png
Dne 15. 4. 2024 navštívila celá třída 3. D sídlo stavební společnosti Vinci. Hned se jich ujali dva šikovní pracovníci a rozdělili třídu na dvě skupiny. První skupina si kromě prezentace o společnosti Vinci a jejich stavbách mohla užít i chutné občerstvení a zahrát si na závěr kvíz o ceny. Druhá skupina si šla prohlédnout laboratoře VIALABu, kde se žáci postupně podívali do místností, kde se testuje nejen drsnost a drolivost povrchů, ale nahlédli i do vlhké komory, mrazících boxů, na lisovací zařízení... A v neposlední řadě získali i různé informace o možnosti obarvení asfaltu, aby nepohlcoval tolik tepla.
Obě skupiny se poté prostřídaly a s nabytými vědomostmi nejen o společnosti a výrobních procesech, ale i o možnosti studijního stipendia během studia stavební SPŠ i VŠ, jsme opustili budovu.
 
vinci_24.png
Před samotnou prohlídkou jsme nejprve navštívili krásnou zahradu, která je součástí Valdštejnského paláce. Toto reprezentativní sídlo nechal v 17. století vystavět vévoda Albrecht z Valdštejna. Během prohlídky jsme navštívili několik síní a audienčních salonků, které nyní slouží k reprezentativním účelům při státních návštěvách nebo k práci senátorům. Na konci prohlídky jsme zavítali do jednacího sálu, kde jsme si zopakovali legislativní proces projednávání návrhů zákonů.
 
senát_24.png

Dne 15.4. třída 2.E zaměření pozemní stavby navštívila stavbu nového pavilonu Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Po příchodu na místo jsme byli přivítáni stavebním dozorem, který nám poskytl podrobný pohled na technické detaily stavby. Během prohlídky jsme měli možnost spatřit pokročilé laboratoře, moderní lékařské vybavení a komfortní prostředí určené pro pacienty. Děkujeme za možnost prohlídky velmi zajímavé stavby specializovaného zdravotnického zařízení.

ikem 24

Další ročník středoškolské soutěže Hala roku Junior pořádané na Fakultě stavební ČVUT v Praze je za námi. Soutěže, ve které žáci navrhují, vyrábějí a nakonec testují dřevěnou konstrukci, se účastnilo 45 týmů ze 17 měst z celé republiky. Tým Dušňáci, ve složení Adéla Beranová, Karolína Pivničková a David Jíša, se umístil na 14. místě, jejich konstrukce unesla padesáti pěti násobek své vlastní váhy. Na 25. místě se umístil tým Fbqxy, ve složení Andrea Vimrová a Ivan Didov, jejich konstrukci navíc ocenil partner soutěže Vinci Construction. Velký obdiv přilákal svým extrémním průhybem vierendeelův nosník žáků Michala Srba, Petra Nekvindy a Konstantyna Korpana z týmu Rotátor, který skončil na 27. místě. Všem zúčastněným patří pochvala za to, kolik času a energie dali do soutěže. Velký dík patří také pořadatelům, za skvělou organizaci a sponzorům za podporu.

hala roku 24