Ze života školy

Vítězem letošního ročníku soutěže modelů vodohospodářských staveb, kterou již tradičně pořádáme ve spolupráci s Katedrou hydrotechniky, Fakulty stavební, ČVUT v Praze, se stal model vodárenské věže, autora Vladimíra Lampy. 
Gratulujeme

úvodní voda

V pondělí se někteří naši žáci zúčastnili juniorského maratonu. Všichni podali vynikající výkon #juniosrkymaraton

juniorský maraton

Dopraváci ze 3 ročníku s Ing. Drahošem na exkurzi během jednoho dne zvládli návštěvu:
- výrobního areál firmy SaM Silnice a mosty Česká Lípa
- obalovnu asfaltových směsí
- betonárku
- silniční laboratoř
- mostní provizoria MS a TMS
- rekonstrukce mostů v Sosnové a v Zahrádkách (na I/9)
- novovstavbu estakády v Děčíně
- Tyršův most v Děčíně

 

 drahoš web

Ve dnech 26.2.2018 – 12.3.2018 proběhla na naší škole tradiční výstava modelů rodinných domů a občanských staveb. Soutěže se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků zaměření pozemní stavby, architektura a stavitelství.
Zahájení proběhlo 26.2.2018 za účasti vedení školy.

V pátek 20.4. měli naši žáci možnost nahlédnout do Experimentálního centra na Fakultě stavební a zúčastnit se měření mechanických vlastností betonu, zejména pevnosti v tlaku, tahu a ohybu. Zajímavé byly také informace o balistické odolnosti vysokohodnotných betonů. Za přípravu „betonářského“ dopoledne děkujeme prof. Ing. Petru Konvalinkovi, CSc., FEng a Ing. Radoslavu Sovjákovi, Ph.D.

web cvut