Ze života školy

Cílem naší práce bylo zjistit, kdy skutečná vrstva sněhu na střeše překročí normovou hodnotu a kdy je proto potřeba alespoň část sněhu ze střechy odstranit. Počítali jsme normové zatížení sněhem pro 4 sněhové oblasti a pro 4 různé sklony střechy.

Dne 30.1. 2018 jsme navštívili s panem profesorem Hrubešem a dalšími spolužáky betonárku TBG Metrostav. V brzkých ranních hodinách jsme se sešli na metru Křižíkova, odkud jsme vyrazili k betonárce. Tam nás přivítal vedoucí betonárny Jiří Linhart a zahájil naší prohlídku, která začala ukázkou skladování kameniva a písku.

Co je funkcionalismus? Jaké jsou jeho architektonické znaky? Proč funkcionalistický architekt Adolf Loos tvrdí, že „ormanent je zločin“? Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších informací jsme získali během našich projektových dnů.

Co mají některé budovy v Praze společného s němčinou a že je tady Malý Berlín? Ty otázky nás zaujaly, a tak jsme se na Projektové dny přihlásili do skupiny prof. Baudysové. První den jsme se seznámili s programem dnů a po krátkém úvodu dostali první úkol: zadat do vyhledavače heslo pražští německy hovořící architekti.

V období těsně před jarními prázdninami naše škola pořádala Projektové dny, v naší skupině pod vedením Mgr. Kamila Nováka, bylo zvoleno téma: Financování bydlení.