Ze života školy

Dopraváci ze třetího a čtvrtého ročníku vyrazili ve čtvrtek 16. února na exkurzi v poměrně vzdálené lokalitě – na dostavbu úseku dálnice D7, který má název Chlumčany, zkapacitnění. Tato část D7 navazuje na obchvat Loun a pokračuje 4,5 km dlouhým úsekem směrem na Chomutov. Nejprve jsme využili zázemí firmy Komovia a v teple byli seznámeni s vlastní stavbou, hlavními objekty a také s potížemi, které stavbu v začátcích provázely. Na stavbu jsme dorazili v momentě, kdy se budují násypy a zářezy. Také je rozestavěna spodní stavba nejdelšího mostu tohoto budovaného úseku, ketrou je most přes údolí Smolnického potoka. Všude jsme byli provedeni, všechno jsme si prohlédli a musím konstatovat, že to byl velký zážitek a že firmě Komovia velmi děkujeme za přípravu exkurze. 

dalnice 23

Zima už odchází, nebo se ještě vrátí? Ve zprávách slibují levnější energie, tedy hlavně levnější plyn, ale kdy se to projeví na fakturách? Firmy s energeticky náročnými výrobními postupy si nemohou dovolit riskovat nejistým čekáním, a stejně tak to má i naše spřátelená prefa výrobna v Plánici, kde v pěti stech metrech na mořem je opravdu stále pořádná zima. Mimochodem studenti naší školy, kteří se podíleli na vývoji a výrobě kontejneru pro vyhořelé jaderné palivo, tuto prefu znají velmi dobře, i jejího pana majitele. Pan majitel nás tedy požádal o pomoc s návrhem zateplení betonových forem, čímž by nemusel vytápět celou výrobní halu, a tedy by výrazně ušetřil za energie. Studenti z čtvrtého a třetího ročníku naší školy se vydali do Plánice, kde si vše prohlédli a vyslechli požadavky na zateplení. Následovalo zpracování projektu pro výrobu zateplení pro jednu formu a jeho realizace, která proběhla u nás ve škole pod vedením našich učitelů z fakulty stavební ČVUT v Praze. Návrh zateplení počítal s výrobou stanu, který umožní snadné skládání kvůli provádění betonáže a odbednění a ve kterém bude zajištěna stálá teplota a vlhkost pro optimální průběh hydratace betonu. Na základě teploty proudícího vzduchu měřené na několika místech stanu byl vzduch ohříván a zvlhčován pomocí přímého ohřevu vody, která se tak odpařovala. Ohřev vody byl ovládán pomocí řídící jednotky arduino, kterou se studenti naučili pod vedením svého učitele ovládat. Následoval převoz hotového stanu včetně systému ohřevu a monitorování teploty do Plánice a jeho instalace. Stan fungoval přesně tak, jak měl. A i když byl pouze pro jednu formu z mnoha používaných, pan majitel prefy byl nadšený, protože získal ukázkový funkční prototyp, podle kterého si nechává vyrobit specializovanou firmou systém zateplení pro všechny používané formy. Jo, tak tomuhle se říká skutečná pomoc kamarádovi.

Třída 3.A si užila sportovní kurz ve Špindlerově Mlýně. Během našeho kurzu napadlo 75 cm sněhu. Lyžovali jsme na stejných tratích jako Mikaela Shiffrin a byli jsme skoro stejně dobří lyžaři - podívejte se na pár dokumentárních fotografií.

lyzak 23

Na začátku února navštívili žáci čtvrtého ročníku výrobní závod společnosti Xella v Horních Počaplech nedaleko Mělníka. Žáci se seznámili s jednotlivými výrobky zdícího systému Ytong a Silka a prohlédli si kompletní proces výroby pórobetonových tvárnic. Děkujeme za zajímavou exkurzi.

Ytong 232

Dopraváci ze 3. a 4. ročníku za sebou mají jednu z nejnáročnějších, protože nočních, exkurzí. Vydali jsme se totiž do tunelů metra s laskavým výkladem pana Ing. Krulikovského, vedoucího jednotky Stavby a tratě. Sraz byl o půlnoci ve stanici metra C Vyšehrad, po vypnutí přívodní kolejnice jsme  sestoupili do kolejiště a vnitřkem Nuselského mostu a navazujících tunelů došli až na stanici I. P. Pavlova. Cestou jsme se si prohlédli dilatační závěry Nuselského mostu, dilatační zařízení kolejnic, prozkoumali jsme upevnění kolejnic i výhybku umožňující odbočení do tunelu vedoucího na Náměstí Míru. Cestou jsme potkali pana pochůzkáře i drezínu s pracovníky prohlížejícími strop tunelu. Byl to velký zážitek a vůbec nám nevadilo, že jsme domů dorazili v časných ranních hodinách. :)  

Metro 22