Ze života školy

Ve čtvrtek 19.4. se žáci 4. ročníku vydali na jednu z posledních exkurzí do společnosti PREFA Praha a.s. Ve výrobních halách viděli výrobu železobetonových prvků – např. sloupů, průvlaků, stěn, schodišť, mostních prvků a stropních panelů SPIROLL. Na pracovišti armovny žáci shlédli přípravu betonářské výztuže. Za uspořádání exkurze a vstřícnost děkujeme zaměstnancům společnosti PRAFA Praha.

webík

Dne 10. 4. 2018 jsme vyrazili na exkurzi na „Vodní dílo Trója–Podbaba. 

fadfaefvfbad

Ve středu 28.3. jsme navštívili s naší třídou a paní profesorkou Matouškovou starou čistírnu odpadních vod – Ekotechnické muzeum.. Čistírna se nachází v Bubenči. Hned nás zaujala obrovská cihelná budova čistírny s komínem na každé straně. Po vstupu do budovy nás přivítala paní průvodkyně a vyšli jsme na prohlídku.

V pátek 13.4. 2018 se žáci z 2.A vydali na exkurzi, která se konala v místě Nádraží Veleslavín. Šlo o exkurzi týkající se stavby AFI VOKOVICE.
Než jsme šli na staveniště stavby, museli jsme si obléct reflexní vestu a ochranou přilbu kvůli bezpečnosti. Nejprve nám pan stavbyvedoucí Peter Baulovič přednesl prezentaci o bližším seznámení ze stavbou. Na konci prezentace nám ukázal video, které zpracoval jeho spolupracovník o demolice předešlých budov. Celá prezentace byla velmi zajímavá.

Ve dnech 21.-22.3.2018 se naši žáci Jakub Martirosjan a Matěj Novotný – studenti oboru architektura a stavitelství ze třídy 4.A - zúčastnili již 17. ročníku celostátní soutěže v grafickém projektování na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích. Celkově se do soutěže přihlásilo 27 stavebních průmyslových škol z Čech ale i ze Slovenska. Každá ze škol směla nominovat po dva žáky.
Zadáním letošního ročníku byl 3D model objektu českobudějovické průmyslovky.