Ze života školy

V úterý 25.10.2022 jsme se studenty 4. ročníku zaměření BIM naplánovali exkurzi do Bioplynové stanice Hodkovice Agro Jesenice. Agro Jesenice provozuje tři bioplynové stanice o celkovém výkonu 2,4 MW. Ročně vyrobí 20 mil. kWh elektrické energie. Bioplynky zpracovávají hlavně odpady živočišné výroby – kejdu a hnůj doplněný silážní kukuřicí.

Bioplynka 22

První den otevřených dveří a Schola Pragensis jsou za námi. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na viděnou na dalších dnech otevřených dveří.

DOD 26 11 22

Žáci 3. ročníků zaměření POS a ARS navštívili Kutnou Horu. Dopoledne si prohlédli Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a Kostnici. Odpoledne pak Chrám sv. Barbory a centrum Kutné Hory.

Kutná hora 22

Naše škola společně s Fakultou stavební ČVUT již prokázala, že umí podle přesných požadavků připravit velmi malé betonové válečky. A tak organizátoři mezinárodního setkání projektu ACES týkajícího se zajištění dlouhodobého provozu evropských jaderných zařízení, který se konal v Centru Výzkumu Řež, dostali nápad, že by účastníkům setkání rozdali projednávané dokumenty na betonových USB flash discích. Slovo dalo slovo. Dodací lhůta byla stanovena na pouhý jeden týden. Proto se dva Martinové s přezdívkami (to aby se nepletli) „Petrick“ na fakultě a „Rubik“ na průmyslovce dali hned do práce. Vymysleli design a výrobní technologii, zajistili potřebné materiály a odpovídající výrobní zařízení. Pro naše studenty připravili pokyny, podle kterých studenti USB flash disky odformovali a případně začistili hrany. Že se vše stihlo včas, to je jasné. A ohlasy byly hned dvojí. Jednak radost účastníků setkání z netradičních USB flash disků a jednak údiv nad schopností nás, Čechů, zapojit do odborných aktivit nejen vysokoškoláky, ale i středoškoláky. Pro nás samotné je to důkaz, že partnerská spolupráce mezi naší školou a Fakultou stavební ČVUT skutečně funguje.
USBdisky 22
Třída studentů 4. ročníku zaměření Architektura a stavitelství se vydala navštívit dvojici vil na pražském Břevnově. Nejdříve jsme navštívili Rothmayerovu vilu, v ulici U Páté baterie, kterou navrhl architekt Otto Rothmayer. Důkladně jsme si prohlédli zahradu i celý interiér domu. Následně naše kroky vedly do nedaleké Müllerovy vily od architekta Adolfa Loose, kde nás čekala komentovaná prohlídka interiéru, terasy a celé zahrady.
Měli jsme možnost porovnat bydlení v útulné rodinné vile Rothmayerově s luxusem vily Müllerovy. Obojí mělo něco do sebe.
Bohužel v interiérech vil se nesmí fotit, proto jsou přiložené fotografie pouze z exterieru.
Tato exkurze byla velmi pěkným zážitkem.
vily 22