Ze života školy

Třída 4.C zaměření BIM vyjela do metropole Moravy Brna poznat zajímavosti tohoto druhého největšího českého města. Navštívili jsme Otevřenou zahradu - enviromentální vzdělávací prostor pro veškeré zájemce o životní prostředí bez ohledu na věk. Ing. Martin Čech nás provedl budovou C včetně jejího technického zázemí. I když je budova postavena před 10 lety v nízkoenergetickém standardu, na tu dobu byla nadstandardně vybavená tepelnými čerpadly, rekuperací, využívaním dešťové vody k opětovnému použití (splachování toalet), extenzivní zelenou střechou (zde jsme si měli možnost vyzkoušet různé fyzikální zákonitosti), samočistícím jezírkem a obrovskou užitnou zahradou. Přínosem bylo konstatování ze strany provozovatele, co na objektu funguje ne úplně ideálně, a tak si tyto poznatky můžeme přenést do svých projektů. Další návštěvou byl Bunkr Z10, prohlídka bývalého krytu civilní obrany a jeho dnešní využití (ubytování military nadšenců, večírky). Zajímavostí mimo jeho historii bylo i provádění slepými průvodci. Večer jsme zakončili prohlídkou města.

Brno 23

 

Během října se dvě skupiny v rámci angličtiny podívaly do prostor Klementina, kde se právě pořádal festival deskových her - Deskohraní. Hermani Nela a Petr žákům vždy anglicky představili konkrétní hru a vysvětlili pravidla, pak už si žáci hry v angličtině zahráli. Tentokrát se jednalo o hry Top 10, Londýn a obrázková Krycí jména.

Deskohrani 23

Děkujeme našemu bývalému žákovi J. Radovi za možnost navštívit sídlo firmy Saint-Gobain v Praze na Palmovce a dozvědět se spoustu informací o omítkách firmy Weber.
saint gobain 23

Jet se podívat na jadernou elektrárnu, to se docela dá. Ale že by přijela jaderná elektrárna za vámi do školy, to už je jiná. A nám se to stalo. Určitě o tom rozhodla velmi vypovídající skutečnost, že se někteří studenti naší školy různou měrou podílejí na jaderném výzkumu či vývoji metod pro udržení našich jaderných elektráren v plné kondici. Tito studenti se pak také už teď dostanou do skutečných útrob například jaderné elektrárny Temelín. A protože kolegové zaměstnanci z jaderné elektrárny Temelín jsou v podstatě koncovými uživateli výsledků výzkumné práce našich studentů, přijeli se podívat, kde a jak tyto výsledky vlastně vznikají. Samozřejmě se toto vše děje díky úzké spolupráci naší školy s naší partnerskou fakultou, tou stavební, na ČVUT. No, a když tedy už u nás kolegové z elektrárny byli, tak nám toho rovnou i docela dost o provozu a práci na elektrárně řekli. Jejich přednášku zpestřil jeden náš student, kdy ve své rychlé desetiminutové přednášce ukázal, jak by si představoval BIM model pro takovou jadernou elektrárnu. Na to mu kolegové z Temelína ukázali realitu, čímž vznikla zajímavá diskuse. Bylo vidět, že kolegy z elektrárny velmi zajímaly studentské postřehy ohledně pojetí celého BIMu. Ostatně současní studenti klidně mohou být za pár let uživateli těchto nyní upravovaných systémů, takže proč by si k úpravám rovnou něco neřekli, že? Navíc se teď budou stavět nové jaderné bloky, jak velké, tak SMR, které budou potřebovat péči skutečně kvalitních stavařů. A tu péči budou potřebovat rovnou na dalších osmdesát až sto let. No, takže když se nahlédne do budoucnosti, ono by to nakonec mohlo znít jako zajímavé stabilní zaměstnání, které s sebou nese pořádnou špetku prestiže. Samozřejmě takový kvalitní stavař vzniká v čase, a to díky svému upřímnému zájmu o obor a svému upřímnému přístupu ke studiu.

jete 23

Ve dnech 23.9. - 29.9. se žáci třetího a čtvrtého ročníku naší školy zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Cestou do Spojeného království jsme se zastavili u známého symbolu hlavního města Evropy Atomia a svezli se lodičkami po kanálech krásného města Brugy. První naše kroky na anglické půdě vedly k rodnému domu Williama Shakespeara, před kterým si někteří zahráli stolní tenis. Žáci ocenili možnost procvičit si Angličtinu se členy hostitelských rodin v malebném městě Chester. V Liverpoolu dali někteří z nás přednost návštěvě muzea The Beatles Story, ostatní zvolili prohlídku stadionu Livepool F. C. vedenou zkušenými průvodci a zároveň dlouholetými fanoušky tohoto světoznámého klubu. Poté jsme si prohlédli zajímavý interiér místní moderní římskokatolické katedrály, která po dostavění vzbudila kontroverzní reakce. Také jsme si užili den strávený v severním Walesu, kde jsme navštívili typický středověký hrad Conwy a prošli jsme se po národním parku Snowdonia k jezeru s výhledem na nejvyšší horu Walesu. Poslední den našeho pobytu za kanálem La Manche jsme zamířili do Londýna. Zde jsme měli možnost z Tower Bridge si vyfotit hlavní město z ptačí perspektivy a prohlédnout si historickou strojovnu tohoto architektonického skvostu. Samozřejmostí byla procházka za známými pamětihodnostmi historické části metropole, jako jsou Westminsterský palác, Westminsterské opatství nebo Buckinghamský palác.

Anglie 23