Ze života školy

Co mají některé budovy v Praze společného s němčinou a že je tady Malý Berlín? Ty otázky nás zaujaly, a tak jsme se na Projektové dny přihlásili do skupiny prof. Baudysové. První den jsme se seznámili s programem dnů a po krátkém úvodu dostali první úkol: zadat do vyhledavače heslo pražští německy hovořící architekti.

V období těsně před jarními prázdninami naše škola pořádala Projektové dny, v naší skupině pod vedením Mgr. Kamila Nováka, bylo zvoleno téma: Financování bydlení.

Cílem projektu bylo podívat se na historii 2. světové války prostřednictvím osudů konkrétních lidí, jimž zásadním způsobem zasáhla do životů. V rámci programu „Co se to leskne tam na zemi? Stolpersteine – osudy skryté pod kameny“, který byl připraven Institutem Terezínské iniciativy, jsme se seznámili s projektem německého výtvarníka Guntera Demniga.

Skupina žáků z prvních tří ročníků, která si vybrala jako náplň projektových dnů projekt Nepravdy v médiích pod vedením Mgr. Denisy Suchánkové, se první den zúčastnila exkurze do Českého rozhlasu (Vinohradská 12, 120 00 Praha 2). Po průchodu bezpečnostním rámem nás paní, která nás provázela, zavedla do jedné z konferenčních místností společnosti. Tam započala prezentace firmy od ředitele Nových médií Jiřího Maliny. Po úvodní krátké přednášce se rozběhlo kolo otázek, které si žáci předem připravili.

Na projektových dnech, které se uskutečnily od 30.1 2018 do 1.2 2018, jsme si hráli s lepenkou. Naše skupina pod velení paní profesorky Kopáčové, válčila s kartonem a to přesně v projektu Soutěž z vlnité lepenky.