Ze života školy

Na třídenní exkurzi ve dnech od 23.10. do 25.10. se vydaly také třídy 2.A a 2.E. Naším cílem bylo malebné Benecko s rozhlednou Žalý a historickým Vrchlabím. Procházka historickým centrem města s malebnými uličkami a tradiční architekturou nám připomněla, jakou roli město hrálo v minulých staletích. Spojení přírodní krásy, sportovních aktivit a historických památek činil výlet do Benecka nezapomenutelným.

Benecko 23

V podmračeném podzimním úterý 14.11. vyrazil autobus s dopraváky ze 4A a 2B na stavbu dálnice D6, přeložku Krupá. Tento úsek dálnice byl měl být otevřen v příštím roce. Jeho nejsložitější částí je 805 m dlouhá estakáda, která se staví na posuvné skruži. Mohli jsme se po ní projít a zároveň jsme viděli betonáž jejích říms. Prošli jsme se také po části dálnice, kde jsou už položeny podkladní vrstvy vozovky. Prohlédli jsme si odvodnění, bylo nám vysvětleno, proč je nutné u dálnic budovat retenční nádrže. Také už víme, které inženýrské sítě vedou středním dělicím pásem, a k čemu tyto sítě slouží. V ledovém větru jsme stáli na novém mostě a sledovali stavební techniku, jak pokládá vrstvy vozovky. Přiznám, že jsem pak byla velmi ráda, když jsme se vrátili do zázemí a byli pohoštěni chlebíčky :) . Děkujeme firmě Komovia za laskavé průvodcovství po dálnici a milé pohoštění!

Dalnice D6 23

Praha, hodina před polednem. „Ukončete nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Taipei.“ Pak následovalo jedenáct hodin ve vzduchu. A po přestupu a dalších třech hodinách letu přistání na Naritě v Tokiu za pohledu na horu Fudži. A proč vlastně? Protože v těchto dnech probíhá v Tokiu zasedání Mezinárodní komise pro ozářený beton (The International Committee on Irradiated Concrete), která sídlí v Národní Laboratoři Oak Ridge (ORNL) a kterou vede jeden z našich učitelů z Fakulty stavební ČVUT. Poněvadž se někteří naši studenti dlouhodobě aktivně podílejí na výzkumu a vývoji v oblasti jaderného zabezpečení společně s Fakultou stavební ČVUT a Centrem výzkumu Řež, byl tento rok přizván na toto zasedání i zástupce našich studentů. A rovnou do Japonska. Kromě možnosti být v jedné místnosti se světovou špičkou jaderného výzkumu tak bylo možné v rámci doprovodných aktivit poznat i část Japonska a japonskou kulturu. Takže hned při první cestě do bytu temnými uličkami Tokia a vycházce po mlžném úpatí hory Fudži bylo jasné, odkud se berou náměty na vynikající japonská hororová anime. Že to bez hůlek u stolu nejde a že šinkansen jezdí opravdu rychle, je už také jasné. Rozdíly všude, že by se z toho jeden ztratil, a rovnou i sám v sobě. Ale naštěstí je svět malý a jeden známý z Prahy, přímo z naší školy, pan profesor Maruyama, pomohl s vysvětlením všeho potřebného. Profesor Maruyama nás provedl po své univerzitě a laboratoři, ukázal svůj výzkum a též nás poslal na prohlídku jaderné elektrárny Hamaoka v prefektuře Šizuoka, která je připravena zvládnout silné zemětřesení a velké tsunami. Právě kvůli zemětřesení, tajfunům a tsunami jsou japonské stavby jinačí než u nás. Jejich jednoduchost vyloženě nutí k zamyšlení o podstatě slova architektura a jak stavitelství jako takové vlastně pojmout. Ano, i v tomto dokázal prof. Maruyama pomoct.
 
Tokio 23
 

Během říjnových projektových dnů jsme s třídou 2.C navštívili Stanici přírodovědců a park Sacré Coeur, kde jsme si zahráli několik seznamovacích her. Další den jsme se vydali do Plas, kde jsme nahlédli do historie stavitelství prohlídkou Cisterciáckého kláštera a Centra stavitelského dědictví. Projektové dny jsme společně zakončili bowlingem.

PD 2C 23

Ve dnech 23. – 25. října navštívila třída 3.D významné památky gotické architektury ve středních Čechách. V pondělí jsme společně objevovali krásy Kutné Hory, kde jsme absolvovali prohlídku v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a v Kostnici v Sedlci. Odpoledne jsme navštívili katedrálu sv. Barbory, klenot pozdně gotické architektury u nás. Druhý den jsme měli prohlídku Sázavského kláštera, včetně interiérů a zahrady. V současné době tento objekt vlastní dva subjekty. Klášter spravuje NPÚ a bude teprve procházet rekonstrukcí, kostel sv. Prokopa patří farnosti. Kostel a fara prošly nákladnou rekonstrukcí dokončenou v roce 2021. Prohlídka kostela tak byla zaměřena na tuto rekonstrukci, na zajímavosti ze stavby, úskalí při realizaci a následná řešení. Studenti se mohli podívat i do krypty a věže tohoto kostela. Ve středu jsme téma gotické architektury zakončili v Anežském klášteře v Praze, kde byl čas i na kreslení v interiéru křížové chodby.
Děkujeme všem průvodcům v těchto zajímavých památkách.
Kutnahora 23