Ze života školy

Další ročník středoškolské soutěže Hala roku Junior pořádané na Fakultě stavební ČVUT v Praze je za námi. Soutěže, ve které žáci navrhují, vyrábějí a nakonec testují dřevěnou konstrukci, se účastnilo 45 týmů ze 17 měst z celé republiky. Tým Dušňáci, ve složení Adéla Beranová, Karolína Pivničková a David Jíša, se umístil na 14. místě, jejich konstrukce unesla padesáti pěti násobek své vlastní váhy. Na 25. místě se umístil tým Fbqxy, ve složení Andrea Vimrová a Ivan Didov, jejich konstrukci navíc ocenil partner soutěže Vinci Construction. Velký obdiv přilákal svým extrémním průhybem vierendeelův nosník žáků Michala Srba, Petra Nekvindy a Konstantyna Korpana z týmu Rotátor, který skončil na 27. místě. Všem zúčastněným patří pochvala za to, kolik času a energie dali do soutěže. Velký dík patří také pořadatelům, za skvělou organizaci a sponzorům za podporu.

hala roku 24

Lyžařský výcvikový kurz třídy 2.E se konal ve dnech 10.3. až 17.3.2024. I přes jarní počasí jsme se rozhodli využít každé možnosti k lyžování na sjezdovkách Svatého Petra a Medvědína. Bohužel, kvůli nedostatku sněhu jsme museli přizpůsobit naše aktivity, ale i tak jsme si užili skvělého času na svazích. Navštívili jsme také místní aquapark, kde jsme se osvěžili a užili si relaxaci po náročném dni na svahu. Nezapomenutelným zážitkem byl i výlet na Špindlerovu boudu, kde jsme si užili krásného výhledu na okolní krajinu a odpočinuli si od lyžování. Sobotní večer před odjezdem jsme trávili při bowlingu, kde jsme se pobavili a posílili týmového ducha.
 
lyzak 2E 24

V pátek, 23.února si studenti čtvrtého ročníku prohlédli jez a malou vodní elektrárnu v Tróji. Za umožnění exkurze moc děkujeme panu Ing. Jiřímu Friedelovi, řediteli závodu Dolní Vltava, a panu vedoucímu VD Troja, Petru Tesařovi, který nás celým objektem provedl.

mve troja 24

Začátkem března se k nám do školy vrátilo několik našich absolventů, kteří si pro žáky čtvrtého ročníku připravili přednášku na téma Jak to chodí na Stavárně ČVUT. Maturanti se tak mohli seznámit s nabízenými studijními obory a specializacemi a průběhem přijímacího řízení. Dále se mohli dozvědět, jaké předměty je čekají a co musí učinit pro to, aby je úspěšně zakončili. Svůj pohled na průběh a náročnost studia jim předali nejen studenti prvního ročníku, kteří mají za sebou první semestr, ale také zkušení čtvrťáci, kteří bakalářské studium právě dokončují.

prednaska o cvutu 24

Bílá brána do města, tak je označován Dvorecký most, na jehož výstavbě se byli podívat žáci třídy 2.E. Na Smíchovské straně řeky jsme měli možnost prohlédnout si, jak vypadá pevná skruž a bednění dvou mostních polí a pilířů, které jsou charakteristické svým tvarem lomených ploch, díky kterým se most vrací ke kubistickému stylu. Dozvěděli jsme o opatřeních souvisejících s požadavky na realizaci pohledových betonů s obtisky nehoblovaných prken a z bílého betonu. Zajímavé bylo také vidět armování trámového komorového pole s připravenými kanálky pro dodatečné předpínání. Stavbu realizuje sdružení firem Metrostav TBR, Firesta a STRABAG. Děkujeme pánům stavbyvedoucím ze společnosti Firesta za pozvání a prohlídku stavby.

dvorecky_most_24.png