Ze života školy

Další exkurze na rozestavěnou dálnici proběhla ve středu 5.4.. Tentokrát jsme vyrazili na dálnici D6 na obchvat obce Krupá. Po tradičním úvodním slově o této stavbě, jejím rozsahu, objektech a použitých technologických postupech jsme se přesunuli na stavbu samotnou. Prošli jsme se po zemní pláni, viděli stavbu příkopů i drenáží a kanalizace. Nejpůsobivější byla ale stavba zhruba 600 m dlouhé dálniční estakády, která se staví pomocí pevné skruže (mostní pole u opěr) a posuvné skruže (všechna ostatní vnitřní mostní pole). Po docela dlouhé procházce jsme se vrátili do sídla firmy Komovia, na jejíž laskavé pozvání jsme tuto stavbu mohli navštívit. Na závěr pak proběhla vědomostní soutěž o zajímavou cenu :), kterou vyhráli dopraváci ze 2.ročníku, takže třeťáci se musí předvést zas někdy příště …

Dalnice D6 23

Děkujeme firmě Čermák a Hrachovec za skvělou exkurzi "Protipovodňové opatření Karlín", která se uskutečnila ještě před Velikonocemi dne 5.4.2023.
Byla to pro studenty prvních ročníků, nejenom velmi zajímavá a poučná zkušenost, ale také příležitost vidět, jak se tak velký projekt realizuje v praxi.
Byli jsme velmi potěšeni tím, jak nás firma Čermák a Hrachovec přivítala a ochotně odpovídala na všechny otázky, které jsme k projektu měli. Velký dík patří našemu průvodci stavbyvedoucímu panu Veselému i celému týmu, který pro nás exkurzi připravil. Za celkovou organizaci děkujeme paní Kubíčkové z firmy Čermák a Hrachovec.
Je skvělé vidět, že existují firmy jako Čermák a Hrachovec, které se nejenom starají o kvalitu svých projektů, ale také o vzdělávání a osvětu budoucích stavařů.
Děkujeme ještě jednou za tuto skvělou příležitost a těšíme se na další spolupráci.
CaH 23

3. a 4. dubna se studenti 3.C a 3.E zúčastnili exkurze v showroomu firmy Alcadrain. Během exkurze nám byl představen výrobní program firmy, byli jsme upozorněni na chyby při návrzích a viděli pilotní řešení prefabrikace předstěn TZB. Zástupcům firmy děkujeme za milé přijetí a za mnoho informací, které jsme získali.

alca 23

Začíná se tvořit nový tým pro další desetiletí, a to doslova. Vláda České republiky vyjádřila podporu energetické soběstačnosti skrze stávající a nové jaderné zdroje, což znamená investice do udržitelnosti současné infrastruktury a přípravu výstavby nových zdrojů. Jedna věc jsou finance, jedna hodně důležitá věc. Ale ještě důležitější jsou lidé, kteří umějí za tyto finance vytvořit trvanlivé hodnoty. No, a to zřejmě budeme také my, tedy aspoň to tak vypadá, protože se s naší školou v tomto týmu počítá vedle Fakulty stavební ČVUT v Praze, Centra výzkumu Řež, ÚJV Řež a.s. a samozřejmě ČEZu. Kolik studentů se těchto aktivit skutečně zúčastní, tedy jestli to budou jednotlivci nebo celé skupiny, to už záleží na studentech a studentkách, jak moc budou ochotni se dlouhodobě soustavně věnovat těmto aktivitám vedle standardní výuky, a to i následně při studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Samozřejmě se toto vše bude odehrávat pod vedením našich učitelů z fakulty stavební. Co to bude obnášet a jaké jsou možnosti, nastínila na naší škole jaderná Alica z Centra výzkumu Řež a doplnil přímo na místě u horkých komor jaderník Kuba. A ano, opět došlo na pípající dozimetry a všemožné pokusy a vyšetřování. Každopádně je fajn zažít pocit být součástí týmu, který má na starost důležitý národní úkol s perspektivou přípravy na zajímavé a zřejmě celoživotní zaměstnání, ať už to je výzkum, projekce, realizace nebo správa zařízení a budov a další a další. To nám zase přijdou objasnit zaměstnanci zodpovědní za tyto činnosti z jaderné elektrárny Temelín.

rez 23

 

Soutěže ENERSOL se účastní naši žáci již od roku 2011. Soutěž proběhla i v letošním roce. Práce do soutěže odevzdalo 14 žáků druhého ročníku oboru vodohospodářských a ekologických staveb a jedna žákyně 3 ročníku stejného oboru.
Ve školním kole se nejlépe umístili
1.místo: Lucie Salačová s prací „Nakládání se stavebním odpadem“
2.místo: Aneta Karafiátová s prací „Revitalizace Banského potoka“
3.místo: Jan Lehning s prací „Igelitové tašky a plasty v přírodě“
Všichni postoupili do krajského kola. V tomto kole byla pro prezentaci vybrána práce Jana Lehninga – Igelitové tašky a plasty v přírodě, se kterou soutěžící postoupil do celostátního kola.
Celostátní konference proběhla 23. a 24.března v Nymburce, kde se družstvo Prahy umístilo na skvělém druhém místě.
Gratulujeme
 
Enersol 23