Ve středu 17.1.2018 proběhla na naší škole slavnostní vernisáž výstavy Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi, jejímiž autory jsou pracovníci Katedry  hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT pod vedením Ing. Martina Horského, PhD. Tato výstava seznamuje nejen žáky a učitele školy, ale i širokou veřejnost s historií českých přehrad a s jejich ochranou jako kulturního dědictví naší republiky.

 

Výstava Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi je putovní. Dosud byla instalována v tak významných institucích, jako je Národní technické muzeum, podniky Povodí, nebo Fakulta stavební ČVUT. Je nám tedy velkou ctí, že další výstavní prostory může nabídnout právě naše škola. Je to další důkaz naší úzké spolupráce a partnerství s ČVUT.

Na programu vernisáže po úvodních slovech ředitelky školy PaedDr. Marie Plíhalové a hlavního autora výstavy pana Ing. Martina Horského, PhD byly dále  dvě přednášky, které navazovaly a rozvíjely téma, které výstava dokumentuje.

Výstava bude v prostorách školy ke shlédnutí do dubna 2018 a dovolujeme si tedy i Vás touto cestou pozvat k jejímu shlédnutí.

Přejeme krásný kulturní – a pochopitelně i technický zážitek

saefva