Ze života školy

V pondělí 24. září 2012 se žáci 2. a 3. ročníku zaměření vodohospodářských a ekologických staveb zúčastnili exkurze na skládku v Ďáblicích a spalovnu v Malešicích. Exkurze, i když se zdá od pohledu „nevoňavá“, seznámila studenty s legálními způsoby likvidace odpadu na našem území, se způsoby rekultivace skládek a s energetickým využitím odpadu. Získané informace žáci využijí jako podklad pro zpracování seminární práce na výše uvedené téma.

Ing. H. Matoušková

V pátek 21. 9. 2012 se uskutečnil již třetí ročník Cyklojízdy pražských škol. Akce, jejíž cílem je upozornit veřejnost na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve městech, se letos zúčastnilo přes 200 žáků pražských středních škol se svými učiteli. Naše škola se tradičně připojuje k této cyklojízdě v rámci dlouhodobého projektu „Bezpečná cesty do školy“. Fotografie z akce: http://www.udrzitelnadoprava.cz/fotogalerie/velka-studentska-cyklojizda-21-9-2012-foto-stepan-hon