Ze života školy

Z jedné zajímavé tiskové zprávy SVVL (Svaz výrobců vlnitých lepenek):

Pražský student postavil z vlnité lepenky Trojský most

„Praha, 29. května 2013 – Student Střední průmyslové školy stavební z Prahy Jaroslav Smejkal postavil z vlnité lepenky, ekologického obalového materiálu, Trojský most vedoucí z Troje do Holešovic. Zapojil se tak do 7. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky (letošní téma Mosty v mém okolí), která je určena středním školám zaměřeným na stavebnictví z Česka a letos poprvé i ze Slovenska.

Studenti pracovali výhradně s vlnitou lepenkou. Od svazu obdrželi archy různé pevnosti, velikosti a barvy. Mohli však využít i vlastní vlnitou lepenku. Model mostu umístili na předem danou podstavu z vlnité lepenky o velikosti 1,5x1 metr. Autoři vytvářeli již existující most, který se nachází či nacházel v jejich městě, nebo navrhli a postavili originální stavbu podle vlastního návrhu.“

Podle tiskové zprávy se letos účastní soutěže 20 středních škola z Česka a 12 ze Slovenska. Šest nejlepších staveb postoupí do finálového kola. Finalisté měli být vybráni do 3.6.2013.

Držíme našemu účastníku Jaroslavu Smejkalovi ze třídy 2. B palce.

-hb-

Kromě sportovního dne, vodáckých a lyžařských kurzů či zájezdů, turnajů v malé kopané a stolním tenisu, cyklojízd a závodů v orientačním běhu k ní patří i nohejbalové zápolení třídních družstev. Toho letošního v dubnu 2013 se účastnily třídy 1. – 3. ročníku. Nejvíce sil a sportovního umu prokázala družstva třídy 3. A (Duchoň, Kupta, Jindra, Smelík) – 1. místo, 2. B (Calta, Rejzek, Stoklasa, Chrapek) – 2. místo a 2. A (David, Rajchl, Straka) – 3. místo.

Dne 20. 3. 2013 se uskutečnila exkurze do Senátu ČR. Exkurze se zúčastnili žáci třídy 3. C, pedagogickým dozorem byla Ing. Jana Křížová.

Tematické zaměření exkurze bylo zvoleno v závislosti na ŠVP školy. Žáci třetího ročníku tuto problematiku probírají v učivu předmětu Základy společenských věd.

Termín a čas exkurze byl zvolen optimálně, vzhledem k tomu, že v dané době se projednával ústavní zákon o omezení imunity poslanců. V době návštěvy byl právě tento zákon schválen. Žáci tak měli možnost v reálném čase vidět postup při schvalování. Viděli také senátory přímo v činnosti, jejich vystupování, chování a mohli porovnat obraz získaný z medií se skutečností.

Součástí exkurze byla i prohlídka historických prostor budova Senátu ČR, průvodkyně seznámila žáky s minulostí i současností senátu. Žáci se aktivně zajímali o danou problematiku. Bylo vidět, že jim tato tématika není cizí.

Chování a vystupování žáků bylo na dobré úrovni.

Ing. Jana Křížová

 „Řekni drogám ne“ - to byl název přednáškového programu v Městské knihovně, kterého se v listopadu 2011 účastnili žáci 1. ročníku. Podle hodnocení by však dali přednost spíše komornějším akcím s aktivnějším zapojením samotných účastníků.

Součástí Školního preventivního programu jsou dále interaktivní semináře „Informovanost pomáhá nenarazit “pro třídy 2. a 3. ročníku, které proběhly ve škole v prosinci 2012 a v únoru 2013. Tento blok primární prevence byl zaměřen na neverbální komunikaci, posilování sebevědomí, seberealizaci, kultivované vystupování, uvědomění si hodnotové orientace a pro vyšší ročník též na právní vědomí.  Semináře vedla lektorka Mgr. Gabriela Veselá z o. s.  Život bez závislostí, se kterým škola spolupracuje v rámci primární prevence už od roku 2008. V letošním roce se na výběru témat podíleli i sami žáci a velmi dobře s lektorkou spolupracovali. Podle reakcí zúčastněných bezprostředně po skončení seminářů se tento aktivní způsob, jak mládež informovat a poučit, líbil a přinesl řadu užitečných informací.

Mgr. Jarmila Hrivnáková

Dne 18. 4. 2013 jsme navštívili přestavbu kanalizační stoky na pražském Barrandově. Setkali jsme se před školou a dále jsme společně s panem profesorem Chramostou pokračovali k Barrandovu, kde bylo naše zájmové území.

Po celou dobu exkurze nám byl k dispozici stavbyvedoucí, který nás nejprve poučil o BOZP a seznámil nás poměrně podrobně se stavbou.

Rekonstrukce se prováděla, protože nebyl navržen dostatečně velký profil potrubí, který spojoval dvě stoky o DN 1200 a DN 800. Pracovníci začínali s vyhloubením jámy o hloubce 10 až 15m a jejím zapažením. Musela zde být provedena injektáž pro pracovní tunel a nástřik suchým betonem, protože okolní zemina je málo únosná a mohlo by dojít k propadnutí. Nás osobně nejvíce zaujala výztuž. Jelikož se stoka vyzdívala a byla v mírné zatáčce, výztuž se musela dělat také ručně a mnohem složitěji než jindy. Samotné vyzdívání klenby je velmi pracné a obdivujeme toho, kdo to umí.

Na stejném místě jsme ještě viděli spadiště. Sice nebylo moc dobře vidět úplně, ale při vědomí, že máme pod sebou 60 metrů prázdna, nám naskakuje husí kůže.

Když budeme mluvit za sebe, myslíme si, že takových exkurzí by mohlo být víc.

Za 3. C zapsali - David Batěk a Veronika Moravová