Ze života školy

Hawle kolazv

V pondělí 21. října 

Tento den se část studentů třetího ročníku zúčastnila laboratorního cvičení zaměřeného na zjišťování kvality vody. Cvičení se konalo v laboratořích Fakulty stavební ČVUT v Praze, a to za účasti našich bývalých žáků, dnes absolventů a studentů oboru vodní stavby na FSv.

Ve čtvrtek 24. října
Hned od rána probíhala exkurze ve firmě Hawle, která vyrábí armatury pro vodárenství. Vše, co jsme mohli na této exkurzi vidět, budou žáci vodohospodářského zaměření také hned používat, a to jak v konstrukčním cvičení při návrhu vodovodní sítě ve třetím ročníku, tak při praktických maturitních zkouškách ve čtvrtém ročníku. 
Ing. Hana Matoušková

1397079 248987681921998 1565092388 o1410878 248987671921999 162312383 o1454848 248992961921470 493403541 n1458584 248987645255335 118132886 n

Ve dnech 10.-11. 10. 2013 se třídy 1.A a 3.D zúčastnily exkurze po mostech středních a jižních Čech. Zde můžete vidět výběr fotek s komentářem z našich zážitků.

mosty2013

Ve dnech 2.-8. 9. 2013 se studenti naší školy vydali na poznávací zájezd do Amsterdamu a Anglie. V tomto albu můžete najít hrstku z vyfocených fotografií, které studenti nafotili. 

anglie2013

V úterý 17.9. 2013 se 25 žáků ze tříd s dopravním zaměřením ze 4.A a 3.D vydalo s doprovodem vyučující Ing. Jany Štěřovské takřka do hlubin Země. Byli jsme totiž pozváni Centrem experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT na Den štoly Josef, což je projekt ČVUT určený žákům středních škol. V rámci tohoto projektu jsme se nejprve autobusem dopravili do malebného Novoknínska, kde ČVUT provozuje v lokalitě Čelina – Mokrsko multifunkčně zaměřené důlní dílo Josef. Po příjezdu jsme se nejprve usadili v teple přednáškového sálu, kde nám paní Ing. Danuše Nádherná vysvětlila historii štoly Josef, její současnou podobu a náplň výzkumných prací, které ve štole probíhají. Pak se nás ujal pan Prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc, se kterým jsme se vypravili vstříc realitě štoly, to je +8°C, přítmí a občasnému lepkavému bahnu. Pan profesor nás postupně provedl celou štolou a seznámil nás s mnoha zajímavými experimenty, které ve štole probíhají, např. s měřením plynopropustnosti horninového masívu, s výzkumem bentonitu (jílu) potřebného pro těsnění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, s měřením tepelného zatěžování ostění úložného tunelu pro kontejnery s radioaktivním odpadem, atd. Výklad byl velmi zajímavý a možnost vidět všechny přístroje v reálu byla určitě k nezaplacení. Kromě toho jsme se mohli kochat pestrým geologickým složením štoly, tufy a žuly byly protkány křemennými žílami a výsledkem byla velmi estetická „výzdoba“ stěn štoly. Exkurze byla pro nás velmi zajímavá a umožnila nám nahlédnout do dalšího technického oboru, na který je možno se zaměřit při studiu na vysoké škole. Moc děkujeme našim průvodcům a doufáme, že i příští rok budou moci naši další žáci navléci bundy, pohorky, přilby a svítilny a vydat se do podzemí.  

Ing. Jana Štěřovská

štola 1štola 2štola 3štola 4štola 6štola 7štola 9štola 5

Hned na začátku školního roku se třídy 1. A, 1. B a 1. C vydaly stmelit své nové kolektivy. Vyjeli jsme ve středu 4. 9. a až do pátku 6. 9. jsme strávili společný čas v rekreačním středisku Růžená u Milevska. Bydleli jsme v malých chatkách po šesti, ale nestrádali jsme, také proto, že nám naštěstí počasí celou dobu přálo, bylo krásné babí léto. Za necelé tři dny jsme stihli seznamovací hry s naší paní psycholožkou, poslechli jsme si přednášku o bezpečných cestách do školy, naučili jsme se soft verzi ragby, někteří se zvládli i několikrát ztratit při orientačním běhu, zahráli jsme si fotbal nebo volejbal. Ale hlavně jsme byli celou dobu spolu, ať už zvlášť jako třída nebo pohromadě celý 1. ročník.  Myslím, že adaptační kurz v letošním roce splnil svůj účel, měli jsme příležitost se navzájem poznat a spřátelit a další týden jsme všichni nastoupili do školy určitě s lehčím srdcem.  

Ing. Jana Štěřovská, vých. poradkyně

Adapt.1Adapt.2Adapt.3Adapt.4