Ze života školy

Ve středu 10. 5. 2017 se uskutečnil již 15. ročník tradičního Školního turnaje v nohejbalu trojic. Opět se hrálo na hřišti Sportovního areálu Masná za slunečného počasí. Do turnaje se přihlásilo osm třídních týmů z 1. až 3. ročníku. Družstva byla nalosována do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s každým, a do dalších bojů postoupily týmy z prvních dvou míst z každé skupiny. Všechna utkání byla velice vyrovnaná, často se rozhodovalo o vítězi až ve třetím setu. Nakonec se přece jen prosadily starší ročníky a pořadí v turnaji dopadlo takto:

     1. místo         3. C     (Jouglíček, Korger, Richter, Mališka)

     2. místo         3. B     (Hlaváček, Bělíček, Bezpalec, Matyásko)

     3. místo         2. C     (Jireček, Štika, Krejsa)

 Vítězům blahopřejeme!

 Mgr. Jarmila Hrivnáková

Ve středu 19. 4. 2017 probíhal ve škole docela náročný program. Tento den se totiž kromě přijímacích zkoušek v 2. termínu konala celá řada setkání našich žáků s významnými s osobnostmi z nejrůznějších oblastí. V dopoledním bloku přednášek měli žáci 1. - 4. ročníku možnost seznámit se s  představiteli Fakulty stavební ČVUT v Praze, z nichž někteří jsou absolventy naší průmyslovky např. prof. Ing. Michal Polák z katedry stavební mechaniky a prof. Ing. Jaroslav Pollert z katedry zdravotního a ekologického inženýrství.  O programu Architektura a stavitelství s velkým nasazením informovala své posluchače doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

V odpolední řadě patřilo k nejpoutavějším setkání s PhDr. Martinem Kratochvílem, známým jazzmanem, ale také cestovatelem, dále s vědcem českého původu  Dr. Michaelem Londesboroughem, Ph.D. Kdo si vybral přednášku PhDr. Tomáše Grulicha (Senát  PČR), dozvěděl se mnoho zajímavého o problematice migrace v historii a v současnosti. O úkolech vojenské hydrometeorologie nejen v tuzemsku, ale i na zahraničních misích přenášeli plk. gšt. Ing. Jan Círek a pplk. Ing. Roman Doba. Budoucí vodohospodáře zaujal Ing. Tomáš Just, který se věnuje problematice revitalizace a renaturaci vodních toků a nádrží. O obnově památek, ale i o svém vztahu ke své bývalé průmyslovce hovořil zajímavě a s velkým zaujetím Ing. Tomáš Pek, místostarosta MČ Praha 10.

Pro všechny zúčastněné žáky bylo určitě příjemnou změnou vidět za katedrami ve třídách a posluchárnách jiné tváře než ty svých učitelů. Dokázali si přitom představit, že mnozí z hostů se kdysi obávali matematiky, mechaniky či fyziky v těchto učebnách stejně jako oni dnes? Středeční nevšední setkání nebyla jen o zajímavých informacích a nejnovějších poznatcích. Přinesla též svědectví o motivaci, úsilí, o cestě k úspěchu, o vztahu ke své práci, o vyzařování, pro které jsou naši hosté vpravdě osobnostmi.

-hb-

2

Ve čtvrtek 11.5. se žáci druhého ročníku zúčastnili přednášky pořádané AC Sparta Praha ve spolupráci s Policií České republiky v rámci projektu „FANDÍME SLUŠNĚ“. Žáci byli seznámeni s fenoménem fanouškovství a s riziky, které přináší. Po přednášce měli žáci možnost prohlédnout si stadion a dozvědět se různé zajímavosti. 

 1

Letošní výstava modelů rodinných domů žáků 3. ročníků se zaměřením Pozemní stavby a Architektura a stavitelství a modelů občanské stavby žáků 4. ročníků se zaměřením Architektura a stavitelství se konala ve dnech 6.- 20.3.2017 a již tradičně se setkala s velkým ohlasem jak u studentů, tak i u pedagogů a široké veřejnosti z řad odborníků. V rámci výstavy bylo možné dát svůj hlas modelu „ve kterém bychom nejraději bydleli“ – a tak vlastně podpořili hlavní motto výstavy.

Při slavnostním vyhlášení výsledků a udělení cen za účasti vystavovatelů bylo paní ředitelkou rozdáno několik ocenění na základě hlasování v následujících kategoriích:

Ceny pro žáky studující zaměření Architektura a stavitelství – 3.roč (model RD)

Cena studentů : Jiří Novák (3.A)

Cena odborné poroty : Jiří Novák (3.A)

 

Cena pro žáky studující zaměření Architektura a stavitelství – 4.roč. (model občanské stavby)

Cena odborné poroty : Denisa Drahošová, Tereza Nesrstová ( obě 4.A)

Ceny pro žáky studující zaměření Pozemní stavby – 3.roč (model RD)

Cena studentů : Martin Pojezný (3.C)

Cena odborné poroty : Karolína Nerudová (3.C)

Cena ředitelky školy : Jiří Novák (3.A)

Ráda bych poděkovala všem žákům a jejich vedoucím učitelům Ing. Kateřině Městkové a Ing. Beátě Kunákové za přípravu soutěže i za čas, který věnovali nad rámec svých povinností. Věřím, že tato výstava byla inspirací pro nižší ročníky ale i pro účastníky samotné a motivací k dalším projektům a studiu architektury a stavařiny.

Do dalšího pracovního období za kolektiv pedagogických pracovníků přeji hodně nápadů a chuti při jejich realizaci.

Ing. Beáta Kunáková 

V úterý 28. 3. 2017 se konalo školní kolo „SOČ 2017“. Soutěžící žáci byli zastoupeni ve třech kategoriích: č. 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, č. 8 Ochrana a tvorba životního prostředí a č. 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů. První dvě kategorie měly vždy pouze jednoho účastníka, nejvíce žáků prezentovalo v kategorii č. 11 – bylo jich 7 a všichni ze třetích ročníků. Odborná porota ve složení Ing. Miroslav Krejča, Ing. arch. Pavel Kecek, Ing. arch Josef Smola a Ing. Jaroslava Trnková rozhodla, že v kategorii Stavebnictví, architektura a design interiérů vyhrál Jiří Novák (3. A) se studií domu v Kamenici u Prahy, na druhém místě se umístila Petra Maršálková (3. A) a na třetím Markéta Musilová (3. A), obě se zajímavými návrhy pasívních RD. V kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí vyhrál Jiří Petřek (2. C) s prací o úspoře energií na městské čistírně odpadních vod v Řevnicích. V kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství vyhrál Tomáš Bubeníček (3. C) s krásným modelem malé vodní elektrárny. Děkujeme porotě za věcné a odborné rady a žákům za jejich odvahu prezentovat svou práci před naplněnou posluchárnou.