Ze života školy

povodneIhned po zahájení školního roku se třídy vodařského zaměření zúčastnily výstavy „Povodně 2013“, spojené s besedou s představiteli města a dalších zúčastněných organizací a firem.

Výstava vznikla z iniciativy hlavního města Prahy a díky fotografiím reportérů ČTK a Pražského deníku. Fotoreportéři zaznamenali klíčové okamžiky, například velkou vodu v Záběhlicích, stavbu protipovodňových zábran či hladinu Vltavy v poměru k městu. Autorem části fotografií je Roman Vondrouš (ČTK), který je držitelem první ceny letošního World Press Photo v kategorii Sport a před několika lety dostal také grant hl. m. Prahy v rámci Czech Press Photo 2010.

Tuto výstavu doprovázela beseda. Krátké povídání k letošním povodním měl připravené Jiří Vávra, náměstek primátora hl. m. Prahy, Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni, Jan Daňhelka, náměstek ředitele pro hydrologii a Jiří Friedel, zástupce za Povodí Vltavy.

Besedu zahájil první jmenovaný Jiří Vávra. Mluvil o povodních z pohledu Prahy, jak vedení města řešilo krizovou situaci, uvedl některá čísla týkající se povodní, např. celkové náklady na ochranná opatření, nebo součet škod napáchaných povodněmi.

Druhý přišel na řadu pan Šimon Pánek, který vysvětloval, jak funguje organizace Člověk v tísni v době povodní i po nich, jakým způsobem se rozdělují získané peníze lidem, kteří je potřebují. Uvedl údaje o počtu vytopených domácností a lidí, kteří se podíleli na pomoci.

Jan Daňhel jako třetí v pořadí připravil prezentaci, ve které srovnával letošní povodně s dřívějšími velkými povodněmi, o kterých máme nějaké informace z kronik nebo jiných zdrojů.

Poslední přišel na řadu Jiří Friedel. Hovořil o vltavské kaskádě, o tom jak která přehrada pomáhá nebo nepomáhá při povodních a za jakým účelem byly původně postaveny. Bohužel se nezmínil o situaci na pražských potocích, které letos napáchaly po Praze více škod než Vltava samotná.

Ke všem těmto přednáškám jsme mohli mít dotazy, na které přednášející ochotně odpovídali.

Výstava se mi velmi líbila a beseda byla z mého pohledu zajímavá. I když někteří mladší posluchači asi nebyli stejného názoru.

Anna Kutnarová, 3.V

M7V rámci výuky Dopravních staveb se v nočních hodinách 20. 3. a 11.6. 2013 uskutečnila exkurze metra v úseku Vyšehrad - I. P. Pavlova. Studenti tak měli možnost nahlédnout do metra v době, kdy neprobíhá jeho provoz. V úvodní přednášce byli seznámeni s historií metra v Praze, zejména s ohledem na konstrukčně-stavební problematiku. Následně si prohlédli tubus Nuselského mostu v úseku od stanice Vyšehrad téměř po stanici I. P. Pavlova, spojku C-A a zpět, spatřili provádění některých údržbových a opravných prací, včetně speciální mechanizace. Za uskutečnění exkurze a za velmi poutavý výklad děkujeme Ing. Hrazdirovi z DP hl. m. Prahy - Dopravní cesta Metro.

 M1M2M6

Naše škola se jako každoročně zapojila do kampaně Do práce na kole – tentokrát dokonce sestavila 3 týmy (2 složené z učitelů a 1 z žáků). Jak si stojí naše týmy v silné konkurenci asi tisícovky pražských cyklistů si můžete prohlédnout na www.dopracenakole.net.

 Již potřetí se naše škola zúčastnila krajského finále Přeboru pražských škol v orientačním běhu. Letošní závody proběhly v úterý 14.5. v oblasti Kamýku a Lhotky. Naše celkové 7. místo v kategorii středních škol (z 12 zúčastněných) je vzhledem k silné konkurenci zkušených orientačních běžců možné považovat za úspěch. Výsledky mají zvyšující se trend, takže příště se možná dočkáme ještě lepšího umístění.

Celkové výsledky - školy: http://roz.ini.cz/ps13/vysledky-druzstva.htm

Celkové výsledky – jednotlivci: http://roz.ini.cz/ps13/vysledky-jednotlivci.htm

Další informace: http://roz.ini.cz/ps13/

Od listopadu 2012 do února 2013 měli zájemci z řad deváťáků možnost stát se alespoň na chvilku „stavařem“. Připravili jsme pro ně „ zážitkové“ projektové dny, ve kterých poznali prostředí a atmosféru školy, dozvěděli se základní informace o studiu 29a uplatnění absolventů, ale zejména si ve skupinkách i bez odborných znalostí vyzkoušeli některé „projektantské“ či konstrukční dovednosti a poznali, jak se stavařinou souvisí např. fyzika.  Pod sloganem “Stavařina není nuda“ navrhli půdorys domu či bytu a nakreslili si ho v AutoCadu. Někteří vyřešili záludnosti mostní konstrukce nebo postavili vodojem, byť z netradičních materiálů.  Z anonymních dotazníčků můžeme soudit, že převážná většina účastníků byla s programem velmi spokojena, mnozí neskrývali své nadšení a přiznali, že přemýšlejí o studiu na naší škole, i když jim to před příchodem takřka nic neříkalo. Potěšilo nás, že doprovázející učitelé hovořili s uznáním nejen o nabízeném programu, ale též o pořádku ve škole a příjemné atmosféře v ní.  -hb-