Dne 6. 6. 2018 jsme se zúčastnili dvanáctého ročníku konference StreTech, konající se na Fakultě strojní v areálu ČVUT. Na setkání se každoročně podílí studenti a pracovníci ze všech fakult ČVUT ve spolupráci s učiteli a studenty škol středních z celé republiky, které představují své práce od technických po humanitní.

fae

Jako tříčlenná skupina zastupující naší školu, jsme zde prezentovali ročníkové projekty, nebo práce do středoškolské odborné činnosti. Jednalo se o návrh rodinného domu v Klánovicích, návrh bezbariérového domu ve Zdibech a Návrh rekonstrukce MVE v Chlístově. Tato akce se konala od 8 do 12hodin. Během této doby jsme na začátku připravovali „stánek“ a poté konzultovali naše práce s vyučujícími z fakult ČVUT, ale také s vysokoškolskými studenty.

Událost byla velmi zajímavá. Setkali jsme se s novými lidmi a zároveň jsme poznali prostředí, ve kterém se studenti vysoké školy každodenně pohybují a které v budoucnu snad čeká i nás.