V pátek 18. 5. 2018 se vybraní žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili exkurze zaměřené na plavební komory na Vltavě v Praze. 

essbhr rt

 

Sraz byl pod Palackého mostem na pravém břehu řeky v 8:30 hodin. Na Rašínově nábřeží jsme nastoupili na výletní loď a po deváté hodině jsme vyrazili na cestu po proudu. První plavební komora, kterou jsme projížděli byla komora u Dětského ostrova. Komoru postavila v místě dvou starších jezů, Štítkovského a Staroměstského, a soustavy plavebních komor firma Lanna v letech 1911-22. Je tvořena čtveřicí po sobě následujících vrat a je určena především pro turistickou osobní dopravu. Její zdymadlo je jedním z nejvytíženějších plavebních komor na Vltavě.

Následovalo přistání u secesního Čechova mostu, otevřeného v roce 1908. Další plavební komora byla u ostrova Štvanice. Sestává z Helmovského jezu na levém rameni Vltavy a soustavy plavebních komor v levé části pravého ramene. V pravé části pravého ramene se nachází bezejmenný pohyblivý jez a pod ním byl vybudován sportovní kanál Štvanice pro vodní slalom. Další zajímavostí na naší cestě byl nepochybně Trojský most a jeho zajímavá konstrukce síťového obloukového mostu. Následně jsme projeli okolo MVE Troja a ukotvili jsme na Přístavišti u Císařského ostrova. Náš průvodce na lodi nám ještě na konci ukázal strojovnu a pak jsme pokračovali k druhé části exkurze a to byla plavební komora Praha-Podbaba a MVE Podbaba. Plavební komory jsou v tomto místě dvě, jedna menší a jedna větší. Nachází se na 43,50 říčním kilometru. Zdymadlo bylo postaveno v letech 1899–1902. Výstavba plavebního kanálu změnila obrys Císařského ostrova. Původní hradlový jez měl tři pole o šířce cca 38 metrů.Při povodni v červenci 1954, kdy hladina stoupla o 2,26 metrů nad normální stav, nebyl jez včas vyhrazen a došlo k jeho poškození. K podobné události došlo znovu v roce 1965. V roce 1972 byly hradlové uzávěry nahrazeny dutými ocelovými klapkami, hradící klapkové těleso se hydraulickými válci zdvihá nebo spouští podle průtoku v řece tak, aby hladina nad jezem zůstávala na stejné úrovni. Zdymadlo prošlo rekonstrukcí v letech 1974-1979. Po rekonstrukci má od roku 1998 plavební komora nový velín. Při rekonstrukci plavebních komor v roce 1996 byly zřízeny dvě vodní elektrárny v bočních zdech větší komory. K dalším poškozením jezu a ostatních objektů došlo při povodni v roce 2002. V roce 2009 byla vybudována malá vodní elektrárna a instalovány dvě přímoproudé Kaplanovy turbíny s hltností 2 x 40 m3/s, a výkonem 2 x 1090 kW.