Ze života školy

Pokyny k přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

  Pokud jste nekonali maturitní zkoušku v jarním termínu z důvodu neuzavřené klasifikace ve 2. pololetí, musíte se k maturitní zkoušce znovu přihlásit pro podzimní zkušební období. Hlásíte se k řádnému termínu. K opravné zkoušce se hlásí žáci, kteří neuspěli v některé z dílčích SČ či ústních zkoušek. Přihlášku je třeba odevzdat na vedení školy nejpozději do 25. 6. 2014. Termín vyzvednutí kopie přihlášky (slouží jako doklad) do 7.7.2014.

Didaktické testy a písemné práce SČ maturitní zkoušky v podzimním termínu se uskuteční ve dnech 1. - 5. 9. 2014.

Termíny podzim 2014

Termín profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části jsou stanoveny na období na 11. – 12. 9. 2014. Praktická zkouška v náhradním, resp. opravném termínu se koná 8. 9. 2014. Opravná přístupová zkoušky proběhne v rámci opravných zkoušek v srpnu 2014.

Jak je to s praktickou zkouškou                                                                     

  • pokud bude Vaše práce ohodnocena známkou 1 – 4 a k jarnímu termínu nebudete připuštěni z důvodu neprospěchu, bude Vám známka uznána do podzimního termínu, ale musíte se ke zkoušce opět přihlásit!
  • Pokud dostanete za 5 a k jarnímu termínu nejste připuštěni, termín Vám nepropadá. Znovu se na vše přihlásíte.
  • Pokud dostanete za 5 a maturitu v jarním termínu v ostatních předmětech zvládnete alespoň na 4, , hlásíte se na podzimní termín k opravné zkoušce.

 Přihláška k MZ ke stažení zde

 

 

modely vod stav

V letošním roce proběhl již 4. ročník soutěže spojené s výstavou modelů vodohospodářských staveb, které se pravidelně účastní žáci 3. ročníku odborného zaměření VES. V letošním roce jsme mohli vidět modely z papírové lepenky. Studenti se při modelování naučili využívat vlastností tohoto ne úplně tradičního materiálu – jinak vypadá v pohledu, v řezu, při ohýbání se chová z každé strany jiným způsobem. Bylo potřeba najít vhodné lepidlo, způsob řezání, spojování. Pojetí modelu muselo odpovídat skutečnosti a k požadavkům patřilo i přesné a čisté provedení. Všichni účastníci se však zdárně vyrovnali s nelehkými podmínkami.

Většina modelů byla zpracována velice pečlivě, proto nebylo snadné určit vítěze letošního ročníku. Zde je pořadí:

1. místo obsadili Petr Linhart a Jan Škvařil s funkčním modelem jednoho z bezpečnostních přelivů vodního díla Skalka na řece Ohři, 2. místo získala Karolína Doušová s modelem úpravny vody, na 3. místě se umístil Jan Vít, který vytvořil model zásobování vodou malého spotřebiště.

Jistě jste se pozastavili nad logem ČVUT v hlavičce této zprávy. Pracovníci katedry Hydrotechniky ČVUT se stali patrony naší soutěže, věnovali nám putovní pohár, který vždy na rok získá její vítěz. Za jmenovanou katedru letošní výsledky vyhlásili doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Milan Zukal, Ph.D. Rádi bychom jim tímto poděkovali za spolupráci a pomoc.

Ing. Hana Matoušková

V pátek 4. 3. jsme se zúčastnili s paní profesorkou Matouškovou a Ing. Chramostou exkurze po vodohospodářských a ekologických stavbách. Sraz byl ráno v 7:15 na zastávce Podolská vodárna, kde byla naše první zastávka, a to v muzeu o historii vodárenství, které je právě v Podolské vodárně. Je zde vystaveno historické čerpadlo a staré vodovodní potrubí. Dále jsme zde viděli sbírku vodojemu, historické fotografie a další věci. Nejvíc mě zaujal řez potrubím, kde byl vidět nános nečistot.                 

Dále jsme se přesunuli do Dejvic, kde se nachází vodojem. Nejdříve jsme zde navštívili interiér budovy, kde se vše řídí a kontroluje. Poté jsme se šli podívat do strojovny.

Naše exkurze pokračovala na poslední zastávku našeho výletu, a to na malou vodní elektrárnu na Štvanici. Nejprve jsme vylezli až nahoru na věž, kde jsme měli krásný výhled na Prahu. Hned vedle vodárny stojí jez a slalomová dráha, a dozvěděli jsme se, že v Praze je pět jezů. Následovně jsme měli prezentaci obrázků o historii elektrárny. Po skončení prezentace jsme navštívily strojovnu elektrárny.

Exkurze byla velmi zajímavá poučná. Nejvíc mě to bavilo na naší poslední zastávce na Štvanici.

Kateřina Dušková, 1.r.

PROJEKTOVÉ DNY PRO ŽÁKY ZŠ

Můžete si vyzkoušet své tvůrčí „projektantské“ či konstrukční dovednosti nebo první krůčky v grafickém programu AutoCad. A jak se stavařinou souvisí třeba fyzika? Na tuto i další Vaše otázky Vám dá odpověď program projektových dnů, které se konají pro školní skupiny ve středu od 9 do 12 hod nebo po dohodě i v jiné dny. Na projektové dny se školní skupiny mohou přihlásit na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uzávěrka přihlášek vždy týden před plánovanou akcí. Jednotlivci mohou projektové dny absolvovat při workshopech na sobotních dnech otevřených dveří v termínech 16.1.2021. 

Na co se můžete těšit?

"Dům pro mě" Návrh půdorysu domu nebo bytu podle vlastních představ, vyzkoušíš si i kreslení v AutoCadu

  

"Hra barev" V jakých barvách interiéru se cítíš dobře? Návrh barevného řešení dětského pokoje či koupelny
"Nebojím se fyziky" Pokusy z kapsy

  

"Každý svého mostu strůjcem" Když se řeknou dopravní stavby… Postav si svůj most z netradičního materiálu
"Hrátky s materiály" Nahlédnutí do alchymie stavebních materiálů

  

Nechám vodu levitovat" Vodohospodářské stavby nejsou jen přehrady…

 

KURZ 2D kreslení v AutoCADu a 3D modelování v REVITu

Kurz je určen pro zájemce o studium z řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ.  Kurz je bezplatný a zahájen bude 1. 3. 2021; koná se v níže určených termínech vždy od 15.00 do 16.30 hod v učebně 308. V případě zájmu se přihlaste zde. Týden před zahájením vám budou zaslány podrobné informace o kurzu. V případě dotazů se obracejte na Ing. Markétu Křivánkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

1. lekce - 1.3.2021

2. lekce - 8.3.2021

3. lekce - 15.3.2021

4. lekce - 22.3.2021

5. lekce - 29.3.2021

6. lekce - 5.4.2021

ENERSOL

Odborné soutěže zahájila jako vždy školní přehlídka programu ENERSOL, která proběhla 28. ledna 2014. Účastníci se tematicky zaměřili na charakteristiku a přínos Malé vodní elektrárny na Štvanici a využití sedimentů v Ústřední čističce odpadních vod, dále na využití alternativních zdrojů energie a pohonných hmot a úsporu energií pasivních domů. V doprovodné kategorii vyvolalo velký ohlas taneční vystoupení „Chráníme životní prostředí“. Do celopražské přehlídky, konané 5. 3. 2014  na SŠ COPTH v Praze 9,  postoupili Adam Froněk, který se ve svém vystoupení zabýval tématikou tepelného čerpadla, a Karolína Doušová s prací o využití sedimentů z ÚČOV v Praze. Adam obsadil pěkné 6. místo a Karolíně umístění na 4. místě zajistilo účast v pražském týmu na celonárodní přehlídce.

Modely rodinných domů

Zahájení letošní výstavy modelů rodinných domů proběhlo 26.2.2014. Žáci 3. ročníku se zaměřením pozemní stavby zhotovili své modely na základě zpracovaní ročníkového projektu. V zadání se jednalo o dvougenerační rodinný dům s využitím kritérií pro pasivní domy a s požadavkem na bezbariérový přístup. Modely hodnotí jak žáci ostatních ročníků, tak učitelé. Po skončení výstavy přineseme informace o jejím vyhodnocení, ale již nyní můžeme konstatovat velmi dobrou úroveň většiny prací.

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Odborná porota měla ve středu 12. března nelehkou práci, neboť většina studentských prací dosáhla velmi vyrovnané kvality. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie a Stavebnictví, architektura a design interiérů. V první kategorii obsadila příčku nejvyšší kolektivní práce „Převedení propagačních materiálů Maeslandské bariéry do češtiny“ autorů K. Doušové, A. Kutnarové, T. Doležela, J. Kalvody a D. Karbana. Díky jim se čeští návštěvníci této impozantní stavby na ochranu nizozemské krajiny před přílivovými vlnami mohou seznámit s podrobnostmi o ní v rodném jazyce. Práce bude sloužit též jako pomůcka ve výuce vodních staveb.

2. míto obsadili J. Škvařil a P. Linhart, kteří zhotovili funkční model bezpečnostního přelivu vodního díla Skalka. Na 3. místě se umístili J. Vít a M. Toman s pojednáním o vodonepropustném betonu.

V kategorii Stavebnictví byly uděleny dvě první ceny, a to za projekty knihovny J. Vacka a sportovního stadionu J. Smoleňaka. 2. místo obsadil J. Smejkal, který navrhl  dvougenerační rod. dům s využitím pasivního standardu. 3. místo patří M. Jirákovi za nevšední projektové i stavební úsilí, s jakým vytvořil repliku středověkého hradu v reálném prostředí s mnoha stavebními detaily. Svůj pasivní dům představil také F. Matušek.

Diplom za účast mimo kategorie získali M.Toman, N. Lejčková a D. Nešleha, kteří se zabývali sledováním kvality vody ve Vltavě při průtoku Prahou.

 

Soutěž modelů vodohospodářských staveb

Budoucí vodohospodáři z 3. ročníku hledali náměty ke svým modelům v minulosti (pražské vodárenské věže) i v současnosti (vodojemy, vodní nádrže, malá vodní díla). O vyhodnocení soutěže budeme samozřejmě informovat.

Olympiáda v českém jazyce

Školního kola, které se skládalo z části mluvnické a slohové, se účastnili žáci 1. - 3. ročníku. Do dalšího (obvodního) postupuje T.Pauček a K.Doleželová.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V předkole museli soutěžící prokázat výborný stupeň porozumění slyšenému textu. Do ústní části soutěže postoupilo sedm účastníků. Z nich prokázali nejlepší produktivní dovednosti D. Domalíp (1. místo)a I. Išchoev (2. místo), třetí místo obsadil Lukáš Macek. V obvodním kole obsadil David v nelehké konkurenci žáků všech typů středních škol pěkné 6. místo.

 

Sportovní soutěž pražských SŠ POPRASK

V letošním školním roce jsme se opět zapojili, a to do disciplín přespolní běh, stolní tenis, florbal a basketbal. V míčových hrách se družstva umístila nejhůře na třetím místě ve skupině. Stolní tenistky ve složení Ivana Vávrová, Veronika Horáková a Anna Kutnarová postoupily do celopražského finále, ve kterém obsadili krásné 3. místo.