Ze života školy

Dne 13.2. 2014 se třída 3. D a žáci 4. ročníků (žáci ze semináře Řízení krizových situací) vydali na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. 

Hned při příjezdu nás uchvátily 155 metrů vysoké chladící věže, které si každý představí, když se řekne Temelín. Po příjezdu do areálu elektrárny nám byla puštěna projekce ve 3D o tom, jak elektrárna vznikla a k čemu se energie v ní vyráběná využívá. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina šla na prohlídku samotné elektrárny. Ještě než nás pustili do areálu se zvýšenou bezpečností, prošli jsme prohlídkou, kde se měřila radioaktivita každého z nás. Během prohlídky jsme se dozvěděli například, že uranové tyče, které elektrárnu "pohání", se ukládají na osm let do chladící lázně, než vychladnou natolik, aby se daly zlikvidovat. Jejich výměna probíhá jednou za rok tím způsobem, že se část tyčí obmění a zbytek se přesouvá na jiné než původní místo.
Druhá skupina se mezitím účastnila přednášky o tom, jak se štěpí atomy a měla možnost se podívat do komory, kde se jednotlivé atomy objevovaly v různě silných čarách. 

Ale dost prozrazování. Jako účastníci exkurze toto místo doporučujeme, je to určitě zajímavá podívaná a dozvíte se mnoho zajímavých věcí. Takže hurá do Temelína.

temelin

Dne 24.2. 2014 se třídy 3.D a 4.A vydaly na exkurzi na největší letiště České republiky a jedno z největších letišť ve střední a výhodní Evropě, Letiště Václava Havla, dříve známé jako Ruzyně. 

Po příjezdu na Terminál 3, odkud odlétají převážně soukromá letadla, nám byly poskytnuty informace o výstavbě a provozu letiště. Po tomto úvodu jsme se podrobili prohlídce a mohli jsme nastoupit do autobusu, který s námi jezdil takřka po celé ploše letiště a ukazoval nám různě velká letadla, přistávací plochy a nebo také hangáry pro úschovu letadel. Měli jsme například možnost vidět přistání i vzlet a nebo příjezd letadla z přistávací plochy k terminálu, kde následně cestující vystoupili.

I když celá prohlídka trvala přibližně dvě hodiny a některé informace nebyly zrovna extrémně zajímavé, vidět z takové blízkosti, jak vzlétá letadlo se vám moc často nepovede. Proto nemůžeme zase nic jiného než doporučit a na letiště si výlet udělat.

letiste

 

Jak ho hodnotili sami účastníci PD:

 • „Bylo to bezvadný, bavilo mě to hrozně moc.“  (B. Havlová);
 • „Co mě zaujalo a bavilo  -  fyzika a stavby mostů. Dozvěděl jsem se, že na škole jsou dobří učitelé a že i fyzika může být zábavná.“ (T. Češpivo)
 • „Celá škola, milí učitelé. Vše mě bavilo.“  (A. Formáček)
 • „Moc mě to tu zaujalo a budu o této škole uvažovat. Moc se mi tu líbilo.“ (M. Doješová);
 • „Bavilo mě to velmi, protože jsou tu super učitelé, žáci ale také učebny jsou pěkné.   Děkuji za tento den.“ (J. Gliguroski);
 • „Jsou tu skvělí učitelé!“ (A. Bubníková);
 • „Zaujalo mě, jak jsou tu klidné přestávky.“ (L. Smíšková);
 •  „Byla to sranda  - od 1 do 10 - dávám 10.“ (K.Rozhyna);
 • „Zaujalo mě, jak tu žáci dobře umí s počítači.“ (V. Piliarová);
 • „Zaujala mě vstřícnost žáků.“ (Š. Kloudová);
 • „Nejvíc mě bavilo navrhnout si dům a zrealizovat ho v programu Autocad.“(P. Kubát);
 •  „Nejvíc mě bavil program AutoCad“. (P. Szlivka);
 • „Učitelé byly vtipní a chytrý a hodiny byly opravdu velmi zajímavé.(T. Felix);
 • „Doufám, že se na tuto školu budu moct ještě kouknout J. (L. Kvapil);
 • „Nejvíce fyzika, protože jsem byla schopna na fyziku nahlédnout z jiného úhlu a daleko zábavněji. V tomhle případě bych ji byla schopna označit za nejoblíbenější předmět. Daleko více jsem byla schopná pochopit motory a další fyzikální jevy. A taky stavění mostů…“ (E.Erbanová);
 •  „Líbilo se mi to tady, jak celá škola, tak i vybavení uvnitř školy.“ (N. Bartecká)

4.C - vodohospodářká část třídy

Dne 91.2014 jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství, které se nachází v objektu Úpravny vody Podolí v Praze 4.

Expozice muzea je členěna chronologicky podle historického vývoje se zaměřením na Prahu a okolí. Je zde představeno historické zásobování v Evropě a pak zásobování Pražanů vodou z Vltavy, přes první vodovody pro Vyšehrad a Pražský hrad až po současné zásobování z ÚV Kárané, Podolí a Želivka. V muzeu je vystaveno mnoho historických exponátů, jsou zde umístěny modely starých čerpadel, stará potrubí a armatury. Je zde vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Samostatně je prezentována unikátní sbírka vodoměrů. Vše vhodně doplňují fotografie.

Výstavní prostory jsou odděleny skleněnou stěnou od objektu úpravny vody, takže je vidět do Engelovy "katedrály" s pískovými filtry.

Muzeem nás provázel průvodce, který nám velmi podrobně vylíčil historii vodárenství a odpovídal nám na naše dotazy.

Kolektiv studentů 4.C

sablony2

Šablony Dušní II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016478

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha1, Dušní 17 se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v rámci projektu Šablony Dušní II.Realizace projektu je plánována na dva roky, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, zapojeno do projektu bude 20 pedagogů, kteří budou absolvovat vzdělávací akreditovaná školení, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika vést moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, vzájemně spolupracovat na řešení zvolených témat a do výuky zapojovat odborníky z praxe.Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

 

 

 

 

Zvyšování kvality vzdělávání formou podpory osobnostního rozvoje pedagogů

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007986


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha1, Dušní 17 se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Realizace projektu je plánována na dva roky, a to od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, zapojeno do projektu bude 20 pedagogů, kteří budou absolvovat vzdělávací akreditovaná školení, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika vést moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, vzájemně spolupracovat na řešení zvolených témat a do výuky zapojovat odborníky z praxe.

Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

 

 

Projekt v rámci CZ. 2. 17 OP Praha Adaptabilita

17.3 Modernizace počátečního vzdělávání

Hlavním cílem projektu je popularizace technického vzdělávání na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební a podpora přechodu na vysokou školu technického směru.V rámci oboru Stavebnictví jsme vytvořili nový školní vzdělávací program Architektura a stavitelství, ve kterém bude posílena výuka odborných předmětů a zařazeny podpůrné aktivity jako odborné exkurze, přednášky a projektové dny za účelem popularizace oboru stavitelství a s důrazem na podporu přechodu absolventů školy na studium zvoleného oboru na vysoké škole technického směru. Projektem chceme dosáhnout lepší provázanost teorie s prací a zařazení moderních technologií a inovací do výuky odborných předmětů, a to v souladu s platnými evropskými standardy.

Naše škola v současné době poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání 37-41-M/01 Stavebnictví se zaměřením na tři hlavní vzdělávací programy, a to Pozemní stavitelství, Vodohospodářské a ekologické stavby a Dopravní stavby. Inovací učebních materiálů a zařazením doprovodných vzdělávacích aktivit chce škola nabídnout žákům možnost studia se zaměřením na Architekturu a stavitelství. Tím má být podpořen zájem žáků o studium technického oboru jak na střední, tak i následně na vysoké škole. Zároveň tím dojde k užšímu propojení teorie a praxe, tedy školy a odborných pracovišť. Hlavním důvodem vzniku tohoto projektu je fakt, že vývoj v oboru stavebnictví prodělává v současné době rychlé změny, na které škola musí umět reagovat. Bez podpory finančních prostředků Evropského sociálního fondu je tato situace pro školu těžko řešitelná. Odborné exkurze, semináře pro učitele a inovace učebních materiálů jsou jedním ze zásadních kroků této změny, která ve svém důsledku povede ke zvýšenému zájmu žáků o studium technických oborů. Záměry projektu byly konzultovány při přípravě žádosti a setkaly se s kladným ohlasem jak u žáků, tak i u odborné veřejnosti, zejména Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví a Centrum pasivního domu.

Předpokládaný projekt má návaznost na prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání. Podporovanou skupinou aktivit, ve které je projekt předkládán, je skupina aktivit A - Zkvalitňování vzdělávání na středních školách. Projekt má za cíl popularizaci technických oborů na SŠ a podporu přechodu na VŠ zejména technického směru. Tohoto specifického cíle chce dosáhnout vytvořením inovací učebních materiálů pro odborné technické předměty. Zařazením většího množství odborných předmětů, vytvořením nových učebních materiálů a zejména zařazením odborných exkurzí, přednášek, projektových a ateliérových dnů chce škola popularizovat vzdělávání v oboru Architektury a stavitelství a motivovat žáky ke studiu zvoleného oboru na vysoké škole.

Evropský sociální fond                 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti