V pondělí 25.února žáci tříd 1A a 1B v rámci předmětu inženýrské stavby navštívili fakultu Dopravní ČVUT v Praze. Kde se z nich, alespoň na pár hodin, stali vysokoškoláci – dopraváci.den na fakultě dopravní

Pod vedením Ing. Tomáše Javoříka Ph.D. a Ing.Martina Jacury, Ph.D., absolvovali nejdříve přednášku a cvičení z železnic a poté přednášku a cvičení na téma železniční zastávky.
Hodiny strávené na fakultě byly pro nás velmi zajímavé a věříme, že se na fakultu za pár let alespoň část účastníků vrátí.