Ze života školy

Třídy prvního ročníku se v průběhu září vystřídaly na školní chatě ve Špindlerově Mlýně, kde probíhaly adaptační kurzy. Žáci během třídenních kurzů podnikli výlet na Sněžku, orientační běh nebo prohlídku vodního díla Labská.

adapt 23

Začátkem října navštívili dopraváci a vodaři ze čtvrtého ročníku stavbu Dvoreckého mostu v Podolí. Na stavbě, kterou realizuje sdružení firem Metrostav TBR, Firesta a STRABAG, jsme se seznámili se zakládáním pilířů, prohlédli jsme si vybetonovanou opěru a viděli přípravu skruže pro betonáž mostního pole.

dvorecky most 23

Dne 20. 9. měla třída 3. A možnost navštívit veletrh FOR ARCH a konferenci České stavebnictví 2023 pořádanou Svazem podnikatelů ve stavebnictví, která byla zaměřena zejména na problematiku dopravní infrastruktury a potřeby jejího dobudování. Dalším tématem bylo dostupné bydlení. Žáci měli příležitost se dozvědět zajímavé informace o aktuálních potřebách a trendech našeho stavebního průmyslu.

forarch 23

V pondělí 18. 9. 2023 se třídy 2.A, 2.B a 2.C zúčastnily Dne bez bariér pořádaného Odborem rozvoje dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. Studenti si nejprve vyslechli přednášku o universálním designu a o problémech zrakově postižených. V druhé části si sami mohli vyzkoušet, jak to mají zrakově postižení těžké, jak se pohybuje zdravotně postižený na vozíčku a sami navrhovali opatření pro veřejně přístupná místa.

bezba 2023

Pasportizace staveb byla hlavním zaměřením letošní BIM Akademie pro žáky stavebních průmyslovek, pořádané Odbornou radou pro BIM na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích. Během druhého zářijového týdne si čtyři naši žáci ze 3. a 4. ročníku zaměření BIM projektování vyzkoušeli skenování staveb pomocí stacionárních i mobilních laserových skenerů GEFOS Leica, seznámili se s možnostmi využití v praxi a na základě získaného mračna bodů vymodelovali objekt pro sdílený model pardubického kampusu. Projekční kancelář Prodin nám ukázala, jak probíhá skenování pomocí dronu a jaké úspory tato technologie přináší. V souvislosti s požadavky na zadávání projektu při použití BIMu, jsme s firmou BIM Consulting sestavili Plán realizace BIM. Společnost Strabag nám představila význam společných datových prostředí a jejich konkrétní použití na realizovaných projektech. Vyzkoušeli jsme si také ovládání Spota, robota od Boston Dynamics, kterého Strabag testuje pro využití v reálném provozu na stavbách. V neposlední řadě jsme nahlédli na možnosti správy budov s řešením Bim Point. Věříme, že si žáci akademii užili a že získané zkušenosti zužitkují nejen ve svých projektech, ale předají je i svým spolužákům a vyučujícím.

BIM akademie 23