Přihlášku ke studiu s vylněným potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti můžete zaslat poštou nebo podat osobně na sekretariátu školy v pracovní dny od 8 do 16 hodin, nejpozději do 15. března 2016. Více informací zde.

Pro uchazeče ze ZŠ poskytuje škola střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém oboru vzdělání 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ podle jednotlivých školních vzdělávacích programů (ŠVP). Po 1. ročníku, ve kterém je obsah učiva společný, se žáci specializují dle volby na jednotlivá odborná zaměření: