Zaměření BIM PROJEKTOVÁNÍ žáky seznámí s nejnovějšími trendy v navrhování a projektování staveb. Naučíme vás  široké portfolio stavebních řešení, která podporují projektování založené na CAD a BIM, což umožňuje architektům a technikům navrhovat, simulovat i konstruovat lepší budovy.

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb.

Jaká odborná témata Vás čekají?

 • CAD a BIM software
 • Architektonický návrh budovy
 • Technická zařízení budov
 • Statika a konstrukce
 • Kalkulace a oceňování

A co uplatnění po škole?

 • Studium na vysokých školách se stavebně-technickým nebo architektonicky-uměleckým zaměřením
 • Projektové a architektonické kanceláře
 • Stavební firmy
 • Rozpočtářské firmy
 • Poskytování inženýrských služeb (jednání s orgány státní správy apod.)
 • Developerské společnosti
 • Realitní kanceláře
 • Státní správa

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – zaměření BIM projektování

    Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 3 3 11
1. Cizí jazyk AJ1 3 3 4 3 13
2. Cizí jazyk NJ2, RJ2   2 1   3
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Fyzika FYZ 2 2 2   6
Chemie CHE 1       1
Biologie a ekologie BIO 1       1
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2       4
Základy aplikované ekonomie ZAE     3   3
Inženýrské stavby INS 1       1
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Deskriptivní geometrie DEG 2 2     4
Technické kreslení TEK 2 2     4
Aplikace CAD CAD 2       2
Stavba STA 2       2
Stavební materiály STM 3       3
Stavební mechanika SME   3 3   6
Dřevěné a kovové konstrukce DKK       2 2
Betonové konstrukce BEK     2 2 4
Počítačové navrhování konstrukcí PNK      

2

2
Geodézie GEO   2     2
Zakreslování stavebních konstrukcí ZSK   2     2
Modelování a vizualizace MOV   2     2
Stavební praxe SPR 2 2     4
Správa budovy SBU       1 1
Rozpočtování ROZ       2 2
Pozemní stavitelství POS   4 2 4 10
Technické zařízení budov TZB     2   2
Informační model budovy BIM     4 4 8
Počítačové modelování TZB PMT     1 2 3
Architektura ARC     1 1 2
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář z anglického jazyka SAJ       2 2
Cvičení z matematiky CVM       2 2