Výsledek přijímacího řízení je oznámen pod tímto odkazem, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Od úterý 16.6.2020 je seznam přijatých uchazečů vyvěšen ve škole u vstupu do budovy. Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí v sekretariátu školy denně 8.00 - 16.00. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude odesláno spolu s výsledky jednotných testů doporučeně poštou 16.6.2020. Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je 23. června 2020.