Výsledek přijímacího řízení je oznámen pod tímto odkazem, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Od úterý 2.5.2017 bude seznam přijatých uchazečů vyvěšen ve škole u vstupu do budovy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bylo odesláno spolu s výsledky jednotných testů doporučeně poštou 28.4.2017. Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je 16. května 2018. Při odevzdání zápisového lístku dostanete další informace ke studiu na naší škole. 

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

https://vpz.cermat.cz/testy/