Se studenty čtvrtého ročníku třídy 4.D jsme v rámci hodiny urbanismu navštívili výstavu „Čí je to problém, bezdomovectví mezi New Yorkem a Prahou“ v pražské galerii VIPER. Výstavou nás provedla paní architektka Karolína Kripnerová, z organizace Architekti bez hranic, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Výstava nám všem otevřela oči. Kdo se za tímto označením „člověk bez domova“ skrývá? Může to být kdokoliv z nás, nejsou to jen alkoholici, většina lidí, si tuto situaci dobrovolně nevybrala. Toto téma není jen sociální a politické, ale i my technicky zaměření - architekti a inženýři - můžeme svým pohledem, svoji dovedností k tomuto tématu přispět. Na výstavě studenti reagovali a ptali se na věci, které je zajímali, náměty a nápady potom zpracovali do společného plakátu.

bezdom 24