Dnes se stalo něco, co bylo už hodně dlouho třeba. Tím je slyšet od celonárodně uznávané autority, která to s naší vlastí myslí hodně upřímně, proč jsme na naší škole a pro co to všechno vlastně děláme. Celé to začalo tichým zavoláním o pomoc z naší partnerské Fakulty stavební ČVUT, kde opadá zájem studentů o vodohospodářské obory. Partneři si mají pomáhat, takže naše škola udělala, co mohla, a vynasnažila se získat co nejvíce studentů pro náš vodařský obor, což jsou studenti, kteří budou dále pokračovat ve studiu na naší partnerské fakultě. To se povedlo. Do nového ročníku jich jde plných dvacet. S ohledem na generační obměnu, když voda je vlastně všechno, je to v rámci České republiky ale málo. Což by už mohlo mít neblahé následky. Takže, a zřejmě, i proto na to tiché zavolání o pomoc zareagovala i dr. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ano, ta co je na youtube v nesčetně rozhovorech a která v televizi diskutuje s politiky. Přes veškeré své pracovní vytížení doslova přiběhla ze Senovážného náměstí k nám na školu a provedla, co bylo třeba, takovým způsobem, že při úvodní přednášce zavládlo neobvyklé naprosto soustředěné ticho. Šlo o historický vývoj získávání energie a nakládání s ní. Co všechno šlo historicky propojit z hlediska vývoje člověka, techniky a získávání potravy se současným způsobem života, to bylo neuvěřitelné. Fakta studenti tak nějak znají. Ale všechno to provázat, aby vyvstaly jasné souvislosti, na to už je třeba širší znalost a zřejmě i velká moudrost. Ticho na konci přednášky totálně rozbila velkorysá nabídka diskuse. Je jasné, že možnost mít dr. Drábovou v malém počtu jen pro sebe, to se využilo beze zbytku. Velmi zvídavé dotazy ohledně energetiky, současných společenských problémů a všeobecného budoucího směrování byly zodpovězeny opět takovým způsobem, že mnoho v dnešní době diskutovaných témat najednou dostala svůj původní jasný význam. A najednou bylo jasné i to, že vše potřebuje svůj čas, tedy nic neuspěchat, že je třeba znát historické souvislosti a že naprosto zásadní je získávání potřebných znalostí pro dobrá rozhodnutí ohledně zavádění nových technologií, ale i zavrhování těch starých. A co se týká vody, tak ta se objevovala stále jako ta vzácná komodita, se kterou je třeba umět hospodařit, třeba i v jaderných elektrárnách. A proč dr. Drábová zmiňovala potřebu betonářů? Protože beton je taky všude, třeba jako pevné základy. No, a ve vztahu k vodě je to jednoduché. S velkou vodou toho bez betonu moc nesvedete.

drabova_24.png