V pátek 5.4. jsme se jako třída zaměření vodních staveb vydali, společně s paní učitelkou Matouškovou, podívat na rekonstrukci stávajícího Šítkovského jezu, nacházejícího se jen pár metrů po proudu od Jiráskova mostu. Současný jez se nachází mezi Dětským a Slovanským ostrovem, jedná se o pevný jez pražského typu s pohyblivou vorovou propustí v ose toku. Jez zde stojí již od 15. století a jeho hlavním účelem je držet hladinu vody v nadjezí dostatečně vysoko, pro udržení plavební hloubky, součástí jezu jsou také dva plavební kanály na obou březích Vltavy. Rekonstrukce, kterou provádí společnost Metrostav DIZ, by měla trvat do konce března roku 2026 a celkové náklady byly vyčísleny na 142 mil. Kč. Součástí exkurze nebylo jen povídání o rekonstrukci jezu, ale byl nám i představen plavební kanál Smíchov, kde jsme přímo z velínu a od centrálního počítače, mohli pozorovat proplutí jedné z lodí z podjezí směrem k Vyšehradu.
 
sitkovsky_most_24.png