Před samotnou prohlídkou jsme nejprve navštívili krásnou zahradu, která je součástí Valdštejnského paláce. Toto reprezentativní sídlo nechal v 17. století vystavět vévoda Albrecht z Valdštejna. Během prohlídky jsme navštívili několik síní a audienčních salonků, které nyní slouží k reprezentativním účelům při státních návštěvách nebo k práci senátorům. Na konci prohlídky jsme zavítali do jednacího sálu, kde jsme si zopakovali legislativní proces projednávání návrhů zákonů.
 
senát_24.png