Další ročník středoškolské soutěže Hala roku Junior pořádané na Fakultě stavební ČVUT v Praze je za námi. Soutěže, ve které žáci navrhují, vyrábějí a nakonec testují dřevěnou konstrukci, se účastnilo 45 týmů ze 17 měst z celé republiky. Tým Dušňáci, ve složení Adéla Beranová, Karolína Pivničková a David Jíša, se umístil na 14. místě, jejich konstrukce unesla padesáti pěti násobek své vlastní váhy. Na 25. místě se umístil tým Fbqxy, ve složení Andrea Vimrová a Ivan Didov, jejich konstrukci navíc ocenil partner soutěže Vinci Construction. Velký obdiv přilákal svým extrémním průhybem vierendeelův nosník žáků Michala Srba, Petra Nekvindy a Konstantyna Korpana z týmu Rotátor, který skončil na 27. místě. Všem zúčastněným patří pochvala za to, kolik času a energie dali do soutěže. Velký dík patří také pořadatelům, za skvělou organizaci a sponzorům za podporu.

hala roku 24