Začátkem března se k nám do školy vrátilo několik našich absolventů, kteří si pro žáky čtvrtého ročníku připravili přednášku na téma Jak to chodí na Stavárně ČVUT. Maturanti se tak mohli seznámit s nabízenými studijními obory a specializacemi a průběhem přijímacího řízení. Dále se mohli dozvědět, jaké předměty je čekají a co musí učinit pro to, aby je úspěšně zakončili. Svůj pohled na průběh a náročnost studia jim předali nejen studenti prvního ročníku, kteří mají za sebou první semestr, ale také zkušení čtvrťáci, kteří bakalářské studium právě dokončují.

prednaska o cvutu 24