Ve čtvrtek 9.11. vyrazili dopraváci ze 4A a 3B na laskavé pozvání firmy Komovia na exkurzi na stavbu dálnice D7, konkrétně na 4,4 km dlouhý úsek Chlumčany. Tento úsek má být zprovozněn od 1.září příštího roku, takže se již pokládají finální vrstvy vozovky. Chlumčany jsme měli možnost navštívit na jaře, takže bylo zajímavé srovnat, jak se za cca půl roku stavba posunula. Prohlédli jsme si hotové mosty, terénní úpravy, stroje potřebné pro pokládku živičných vrstev, odvodnění dálnice … to vše bylo doprovázeno fundovaným výkladem. Na závěr jsme pak mohli jako první autobus projet po nehotové části dálnice, byl což hlavně pro našeho pana řidiče (ale i pro nás :) ) velký zážitek!

D7 23