Třída 2.B se před podzimními prázdninami na laskavé pozvání firmy Metrostav zúčastnila tří exkurzí. První den jsme se byli podívat na rekonstrukci obchodního domu Máj na Národní třídě. Tato památkově chráněná budova je v současnosti rozebrána až na nosnou konstrukci a nový vlastník ji uvnitř změní tak, aby se vnitřní prostory co nejvíce využily pro komerční účely. Zaujala nás nově budovaná restaurace v nejvyšším patře, která bude mít i vyhlídkovou plošinu pro turisty. Další den jsme navštívili stavbu Dvoreckého mostu v Podolí. Nejprve nás pan stavbyvedoucí seznámil se samotnou stavbou, s důvody jejího vzniku, a s problémy, které stavbu od počátku provázejí. Poté jsme se šli podívat na stavbu samotnou, přesněji řečeno na stavbu pilířů a opěry. Poslední den jsme byli pozváni na rekonstrukci nádraží Praha – Bubny. Opět jsme nejdříve byli seznámeni s celou rozsáhlou stavbou a pak jsme se vydali na obhlídku. Viděli jsme stavbu dvou nových mostů navazujících na Negrelliho viadukt a přípravu stavby nové nádražní budovy. Na závěr nám bylo umožněno vystoupat na rozestavěnou estakádu, která navazuje na nádraží. Všechny tři exkurze byly velmi zajímavé, dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků nejen o dopravních stavbách! Děkujeme!

Dvorecky most bubny maj 23