V podmračeném podzimním úterý 14.11. vyrazil autobus s dopraváky ze 4A a 2B na stavbu dálnice D6, přeložku Krupá. Tento úsek dálnice byl měl být otevřen v příštím roce. Jeho nejsložitější částí je 805 m dlouhá estakáda, která se staví na posuvné skruži. Mohli jsme se po ní projít a zároveň jsme viděli betonáž jejích říms. Prošli jsme se také po části dálnice, kde jsou už položeny podkladní vrstvy vozovky. Prohlédli jsme si odvodnění, bylo nám vysvětleno, proč je nutné u dálnic budovat retenční nádrže. Také už víme, které inženýrské sítě vedou středním dělicím pásem, a k čemu tyto sítě slouží. V ledovém větru jsme stáli na novém mostě a sledovali stavební techniku, jak pokládá vrstvy vozovky. Přiznám, že jsem pak byla velmi ráda, když jsme se vrátili do zázemí a byli pohoštěni chlebíčky :) . Děkujeme firmě Komovia za laskavé průvodcovství po dálnici a milé pohoštění!

Dalnice D6 23